ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

•  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1. Εταιρική διακυβέρνηση
2. Διαφορές μεταξύ εταίρων
3. Προστασία δικαιωμάτων εταίρων
4. Λύση – εκκαθάριση
5. Παύση – αντικατάσταση νομίμων εκπροσώπων
6. Πρακτικά ΓΣ και ΔΣ
7. Τήρηση νομοθεσίας
8. Τήρηση κανόνων δημοσιότητας
9. Εξωδικαστική υποστήριξη
10. Διασφάλιση σχέσεων με εργαζομένους

• ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ: Παρέχουμε τη σύναψη εξειδικευμένων συμβάσεων μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών, προβαίνουμε προηγουμένως στον απαραίτητο έλεγχο και διασφαλίζουμε τα συμβαλλόμενα μέρη.
• ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Εξασφαλίζουμε τη διακριτικότητα των συνεργατών σας και του προσωπικού σας αναφορικά με τις πληροφορίες που αφορούν την επιχείρησή σας και περιέρχονται σε γνώση τους.
• ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: Προβαίνουμε στη σύνταξη συμβάσεων δανείων, προβλέπουμε όρους διασφάλισης του εντολέα μας και εξασφαλίζουμε την κατάρτιση ολοκληρωμένων πακέτων συμφωνιών μεταξύ των μερών.
• ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: Οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν ευελιξία των επιχειρηματιών ακόμα και στον τομέα των εμπορικών συμφωνιών. Διασφαλίζουμε το νομικό πλαίσιο εκχώρησης ή μη απαιτήσεων από εταιρικές συμφωνίες.
• ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΕΞΑΓΟΡΑ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη στους πελάτες μας κατά την εξαγορά ή πώληση επιχειρήσεων με πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο που αφορά ιδίως στο νομικό και φορολογικό σχεδιασμό, αλλά και πλήρες πλάνο που αφορά στο σύνολο της διαδικασίας πτώχευσης μιας εταιρείας και απεμπλοκής του επιχειρηματία.

• ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ-ΕΠΕ-ΑΕ): Προβαίνουμε στη σύσταση κάθε νομικής μορφής εταιρείας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του επιχειρηματία. Η εμπειρία μας στον τομέα αυτό μας επιτρέπει να συνδυάσουμε τις απαιτήσεις του επιχειρηματία με τις προβλέψεις που εξασφαλίζουν τα συμφέροντά του. Έτσι, προσφέρονται:
1. Βασικό πακέτο που περιλαμβάνει τη σύνταξη του καταστατικού, την καταχώρηση της επωνυμίας, τη δημοσίευση της εταιρείας και την έκδοση πιστοποιητικών.
2. Εξατομικευμένο πακέτο το οποίο πέραν των παραπάνω περιλαμβάνει τη σύνταξη καταστατικού με περιεχόμενο που υπερβαίνει εκείνου που περιέχει τις τυπικές προβλέψεις.
3. Πρακτικά, νομιμοποιήσεις εταιρείας και εταίρων.

• ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1. Κύπρος: Διαθέτουμε την τεχνογνωσία ως προς τη σύσταση και την ίδρυση κυπριακής εταιρείας, εκμεταλλευόμενοι την ευελιξία της κείμενης νομοθεσίας και της ευνοϊκές ρυθμίσεις αυτής.
2. Ευρώπη: Διαθέτουμε τεχνογνωσία και εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών ως προς τη σύσταση εταιρειών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλόγως με τις ανάγκες του επιχειρηματίας.
3. Υπεράκτιες (Offshore): Διαθέτουμε τεχνογνωσία και εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών ως προς τη σύσταση εξωχώριων (offshore) εταιρειών σε όλες τις χώρες και τους εξωχώριους προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διορισμού διευθυντών, αντιπροσώπων και ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023