ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εκπροσωπούμε τον πελάτη μας τόσο ενώπιον των διοικητικών αρχών όσο και ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων προς αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της φορολογίας εισοδήματος, φορολογίας κατοχής κινητής και ακίνητης περιουσίας, φορολογίας εισοδήματος από εκμετάλλευση πλοίων, φορολογίας κληρονομιών, ΦΠΑ, φορολογίας από μεταβίβαση ακινήτων, φορολογίας αυτόματου υπερτιμήματος καθώς και κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας και της λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά τον ΚΕΔΕ. Εκπροσωπούμε δε δημοσίους υπαλλήλους κάθε βαθμίδας ενώπιον των αρμοδίων οργάνων. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται:

• Διαφορές πολίτη με τη φορολογική διοίκηση.
• Διαφορές ασφαλισμένου με τον Οργανισμό Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ)
• Απαλλοτριώσεις
• Υπηρεσιακές προσφυγές
• Πειθαρχικά συμβούλια
• Καταπολέμηση μέτρων διοικητικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις – πλειστηριασμοί ακίνητης περιουσίας, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, κατασχέσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων.

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.