ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου, καθώς σκοπός μας είναι η προληπτική θωράκιση του πελάτη μας, επιχειρηματία ή ιδιώτη. Ενδεικτικά:

–          Ακίνητη περιουσία: Διαθέτουμε την τεχνογνωσία που διασφαλίζουν την πλήρη νομική υποστήριξη των πελατών μας κατά την υλοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, είτε αφορά κατοικίες, ακίνητα προς εμπορική χρήση και εκμετάλλευση, τουριστικά ακίνητα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ. Παρέχουμε νομικό έλεγχο του ακινήτου, ήτοι έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος και βαρών, έλεγχο πολεοδομικού καθεστώτος και χρήσεων γης και έλεγχο ειδικών νομικών περιορισμών. Προτείνουμε πλήρες νομικό και φορολογικό σχεδιασμό. Παρέχουμε πλήρη κάλυψη κατά τη διαπραγμάτευση, την κατάρτιση και την υπογραφή των τίτλων κτήσης, μίσθωσης και διαχείρισης του ακινήτου, την έκδοση αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Είμαστε κοντά στον πελάτη μας και διαρκώς τον ενημερώνουμε για το συνεχώς ανανεωμένο νομικό και φορολογικό καθεστώς.

–          Αποζημιώσεις και δίκαιο αυτοκινήτων: Αναλαμβάνουμε την έγερση αγωγών με σκοπό την ικανοποίηση ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, την κάλυψη περιουσιακής ζημιάς και διαφυγόντος κέρδους από κάθε αιτία.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους