Νέος νόμος με αλλαγές φορολογία εισοδήματος – ΕΝΦΙΑ

Δημοσιεύτηκε ο ν. 5045/2023 με τίτλο “Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.”

Ο νόμος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τις διατάξεις για:

* τη μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα (άρθρο 43)
* τη μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί ασφαλισμένων οικοδομών (άρθρο 44)
* την απαλλαγή ταχυδρομικών υπηρεσιών από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (άρθρο 67)
* την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (άρθρο 68)
* την απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2023, 2024 και 2025 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 (άρθρο 69)
* τα έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές (άρθρο 70)
* την παράταση έως τον Οκτώβριο του Market Pass (άρθρο 46)
* την επέκταση της απαλλαγής των τόκων των κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος (άρθρο 52)
* τη χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 53)
* τις διατάξεις για το πρόγραμμα “Σπίτι μου” (άρθρα 58 και επόμενα) ”

 

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους