Νέος νόμος για την ρύθμιση οφειλών με φορολογικές διατάξεις

Νέος νόμος με φορολογικές διατάξεις

1. Πλέον και τα Δελτία Αποστολής εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά και ανεβαίνουν στο Mydata της ΑΑΔΕ
2. Τα κίνητρα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνονται και για το 2023
3. Παρέχεται πλέον έκπτωση 3% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος.
4. Καταργείται πλέον επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος που ο φόρος είναι χαμηλότερος των 100 ευρώ.
5. Παρέχεται πλέον η δυνατότητα για αναβίωση ρυθμίσεων που έχουν χαθεί μέχρι 28/02/2023 και η συνέχιση τους από το σημείο που σταμάτησαν. Η δυνατότητα θα παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι θα ρυθμιστεί το σύνολο των οφειλών.

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 5036/2023 για τη ρύθμιση οφειλών. Περιλαμβάνει σημαντικές φορολογικές διατάξεις

Ο σημαντικός αυτός νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις για:

* το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών (άρθρα 3<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59222&paragraph=183045> – 13<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59232&paragraph=183069>)
* τις ρυθμίσεις για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας (άρθρο 14<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59233&paragraph=183070>)
* τον επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (άρθρο 16<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59235&paragraph=183073>)
* την κατάργηση του υποχρεωτικού ελέγχου σε τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ όταν προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ (άρθρο 26<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59245&paragraph=183083>)
* την παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (άρθρο 27<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59246&paragraph=183084>)
* την εφαρμογή κινήτρων ηλεκτρονικής τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ του ΚΦΕ και για το 2023 (άρθρο 30<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59249&paragraph=183098>)
* την άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2023 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας (άρθρο 33<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59252&paragraph=183101>)
* τη ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών (άρθρο 37<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59256&paragraph=183109>)
* τη μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για ποσά φόρου κάτω από εκατό (100) ευρώ (άρθρο 35<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59254&paragraph=183105>)
* τη μη επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους (άρθρο 36<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59255&paragraph=183107>)
* τις ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων (άρθρο 46<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59265&paragraph=183120> – 50<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59269&paragraph=183130>)
* διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας (άρθρα 80<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59299&paragraph=183178>-89<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59308&paragraph=183213>)
* τη φορολόγηση αποζημιώσεων και συντάξεων Ευρωβουλευτών της Ελλάδας (άρθρο 92<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59311&paragraph=183231>)
* την καταβολή δόσεων για τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022 και την έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής (άρθρο 93<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59312&paragraph=183233>)
* την τροποποίηση της περ. ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αναφορικά με την απαλλαγή της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ’, θ’, ιβ’, ιδ’, ιε’ και ιστ’ της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους (άρθρο 95<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59314&paragraph=183235>)
* την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών και των πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών (άρθρα 104<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59323&paragraph=183251> – 105<https://www.forin.gr/laws/law/4259/n-5036-2023#!/?article=59324&paragraph=183252>)

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους