Νέο καθεστώς για το “κλείσιμο” καταστημάτων λόγω μη έκδοσης παραστατικών

Νέο καθεστώς για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων θα ισχύει με προσθήκη στο φορολογικό ποινολόγιο ν. 2523/1997  με τον ν. 4465/2017. Πλέον, η αναστολή λειτουργίας (δηλαδή το «κλείσιμο» του καταστήματος) θα επιβάλλεται άμεσα, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (πρώην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), και ανεξάρτητα από άλλες φορολογικές ή διοικητικές κυρώσεις.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που επιτόπιος έλεγχος διαπιστώσει ότι δεν εκδίδονται παραστατικά ή ότι αυτά εκδίδονται ανακριβώς, επιβάλλεται άμεσα αναστολή της λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης για 48 ώρες ή ειδική χρηματική κύρωση από €1.000 έως €2.500. Επιπλέον, εάν προκύψει η παράβαση αυτή εντός 2 ετών σε οποιαδήποτε εγκατάσταση του ιδίου επιτηδευματία, θα επιβάλλεται εκ νέου αναστολή της λειτουργίας για 4 μέρες ή ειδική χρηματική κύρωση από €2.501 έως €5.000. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση της παράβασης θα επιβάλλεται αναστολή για 10 μέρες ή ειδική χρηματική κύρωση €5.000.

– Αυστηρότερες είναι πλέον οι κυρώσεις σε περίπτωση που παρεμποδιστεί ο έλεγχος με χρήση απειλής ή βίας κατά των οργάνων ελέγχου. Προβλέπεται αναστολή μέχρι 1 μήνα, σύμφωνα με το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, επιβάλλεται επιπλέον αναστολή 10 ημερών σε περίπτωση προσπάθειας παραβίασης της αναστολής.

– Δεν επιτρέπεται καταρχήν να επιβληθούν διοικητικές ή φορολογικές κυρώσεις για πράξεις, για τις οποίες ο φορολογούμενος έχει ήδη αθωωθεί στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Κριτήριο είναι η ποινική διάσταση των κυρώσεων αυτών, ακόμα κι αν επιβάλλονται στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας, η οποία εξετάζεται κάθε φορά από το δικαστήριο με προϋπόθεση:

Να υπάρχουν περισσότερες από μια διαδικασίες κύρωσης, οι οποίες δεν συνδέονται στενά μεταξύ τους. Οι διαδικασίες να αφορούν στο ίδιο πρόσωπο και στην ίδια πράξη ή παραβατική συμπεριφορά. Αμφότερες οι διαδικασίες (και οι διοικητικές) να έχουν κυρώσεις με ποινικό χαρακτήρα. Κριτήρια του ποινικού χαρακτήρα διοικητικών κυρώσεων είναι η φύση της παράβασης, αλλά και το είδος και η σοβαρότητα της σχετικής κύρωσης. Μια από τις δυο διαδικασίες να έχει περατωθεί με αμετάκλητη απόφαση.

Σε αντίθετη περίπτωση, παραβιάζεται το βασικό αξίωμα ότι κανείς δεν επιτρέπεται να διωχθεί ή να καταδικαστεί ποινικά από τα δικαστήρια του ίδιου Κράτους για παράβαση για την οποία ήδη αθωώθηκε ή καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με τον νόμο (αρχή «ne bis in idem») (ΣτΕ 1992/2016).

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ