Οι νέες υγειονομικές διατάξεις για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Την 21/06/2017 δημοσιεύθηκε η με αριθ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Β, αρ. φύλλου 2161/2017). Η εν λόγω απόφαση καταργεί την παλαιότερη με στοιχεία Υ1γ/ΓΠ.οικ96967/2012 Υπουργική Απόφαση και επανακαθορίζει τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών εν γένει. Έχει χρόνο έναρξης ισχύος την 6/7/2017. Το εύρος των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από το νέο νομοθέτημα είναι μεγάλο καθώς το τελευταίο αφορά επιχειρήσεις όπως καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, πρατήρια άρτου, κάβες εμφιαλωμένων ποτών, κέντρα διασκέδασης, καταστήματα ξηρών καρπών, παρασκευαστήρια σφολιατοειδών, catering, υπεραγορές τροφίμων, επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής, επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης εν γένει, ξενοδοχειακές μονάδες κλπ.

Οι επιχειρήσεις ανά είδος, μέγεθος και επικινδυνότητα διανέμονται σε κατηγορίες, για κάθε μια εκ των οποίων, πέραν των γενικών κανόνων και υποχρεώσεων ισχύουν ειδικώτεροι κανόνες και υποχρεώσεις. Στην εν λόγω υπουργική απόφαση, γίνεται σχετική πρόβλεψη για τα διαγράμματα ροής εργασιών, για το οίκημα, για τη διαμόρφωση των χώρων, για τα δάπεδα / τοίχους / οροφές / παράθυρα / θύρες, για την ύδρευση, για την αποχέτευση, για τα απορρίμματα, για το φωτισμό, για τον αερισμό, για την απαγωγή καπνού, για τα αποχωρητήρια και για τα αποδυτήρια. Γίνεται δε μνεία για τα απαιτούμενα έγγραφα που κάθε επιχείρηση πρέπει να τηρεί στο αρχείο της, για το χαρακτηρισμό των τροφίμων, την εκπαίδευση του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας.

Είναι προφανές ότι η έως και σήμερα ισχύουσα νομοθεσία έπρεπε να τροποποιηθεί, να εκσυγχρονισθεί και να καταστεί πιο φιλική τόσο απέναντι στον επιχειρηματία όσο και στον πολίτη. Η νέα υπουργική απόφαση επιχειρεί να το πετύχει αυτό αλλά δεδομένου του κόστους προσαρμογής των επιχειρήσεων και της διατήρησης της επαφής μεταξύ διοίκησης και επιχειρηματία, καθιστά το εγχείρημα περισσότερο φιλόδοξο παρά πρακτικό.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους