Νέα

Σε παράταση της φετινής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποφάσισε να προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)....

Με τη δημοσίευση του Ν. 4541/2018 τροποποιήθηκε σημαντικό μέρος των διατάξεων του Ν. 3190/1955 που αφορά στις ΕΠΕ....

Από το Δημήτρη Πιπέρακη και το Χρήστο Τριανταφυλλόπουλο.Με τη με αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ'/619/15 απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ, επιβεβαιώθηκε με τον επισημότερο τρόπο η εγκυρότητα της ερμηνείας που δώσαμε κατά το χρόνο ψήφισης του νομοσχεδίου, αναφορικά...