Νέα

Με δεδομένη πλέον την απαίτηση δήλωσης των υπερωριών (και της υπερεργασίας, που είναι η υπέρβαση του ωραρίου κατά 1 ώρα ημερησίως), παρατηρούνται έλεγχοι σε επιχειρήσεις από την επιθεώρηση εργασίας, που επιβάλλουν πρόστιμα για την απασχόληση εκτός ωραρίου και σε ημέρες ανάπαυσης (ρεπό)....