Νέα Οικειοθελής Παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας προς την Ελλάδα και αύξηση της υπάρχουσας

α) Την κύρωση της Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, με την οποία προβλέπονται, και στο πλαίσιο τήρησης της παρ. 1 του άρθρου 107 του Συντάγματος για τη φορολόγησή τους, τα εξής:

αα) εφαρμογή συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) στα εισαγόμενα μερίσματα και την υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, έως το επίπεδο φυσικών προσώπων, καθώς και την εφαρμογή του ίδιου συντελεστή (5%) στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών των εν λόγω εταιρειών (Νέα Οικειοθελής Παροχή) και

αβ) αύξηση από τα 40 εκατ. € στα 60 εκατ. € της ετήσιας Νέας Οικειοθελούς Παροχής.

Υπαγωγή στον Ν.27/1975 και των πλοίων μεταφοράς που είναι ναυλωμένα

β) Την εισαγωγή διατάξεων στο ν. 27/1975 (Α’ 77) μέσω της προσθήκης άρθρου 26δ, ως προς τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον φόρο χωρητικότητας των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών, ναυλωμένα βάσει χρόνου/ταξιδίου παράλληλα με την εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων τους.

γ) Την υπαγωγή στις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος των μερισμάτων και της υπεραξίας πώλησης μεριδίων των αλιευτικών πλοίων και των ρυμουλκών, καθώς και τη ρητή εξαίρεση από τον φόρο χωρητικότητας των αλιευτικών πλοίων, μη επιλέξιμων ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων και την επιβολή για αυτά τέλους σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4646/2019.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023