Μειώσεις ενοικίων προαιρετικά και υποχρεωτικά

Σύμφωνα με τον N. 4753/2020 που τροποποίησε την από 20.03.2020 ΠΝΠ (η οποία κυρώθηκε με τον Ν.4683/2020) και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (A’227/18.11.2020), λόγω της συνέχισης της πανδημίας και προς αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών αυτής, προβλέπονται τα κατωτέρω:

(1) Δυνατότητα μείωσης των μισθωμάτων των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου κατά ποσοστό τουλάχιστον 30%, κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή και μισθωτή
(2) Παράταση του μέτρου της υποχρεωτικής μείωσης κατά 40% επί του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, αναλόγως του επιδημιολογικού επιπέδου της κάθε περιφερειακής ενότητας και ειδικότερα (i) για το μήνα Οκτώβριο στις περιφερειακές ενότητες που εντάχθηκαν για τουλάχιστον 14 ημέρες κατά το μήνα Οκτώβριο σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και (ii) για το μήνα Νοέμβριο σε περιφερειακές ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον «αυξημένου κινδύνου» και έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αφορούν τις ακόλουθες μισθώσεις:
(1) εμπορικές μισθώσεις επιχειρήσεων των οποίων έχει ανασταλεί ή προσωρινά απαγορευθεί η λειτουργία,
(2) εμπορικές μισθώσεις επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες από τον Covid-19,
(3) μισθώσεις κατοικίας με μισθωτή εργαζόμενο του οποίου έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας.

Στις υπό (3) μισθώσεις συμπεριλαμβάνονται και οι μισθώσεις για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών εξαρτώμενου μέλους (π.χ. φοιτητή), οι μισθώσεις κατοικίας όπου μισθωτής είναι ο σύζυγος ή έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας καθώς και οι μισθώσεις όπου μισθωτής είναι ναυτικός του οποίου η σύμβαση ναυτολόγησης έχει ανασταλεί.

Τέλος, προβλέφθηκε ότι οι εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40% από το μήνα Νοέμβριο 2020 θα λαμβάνουν στον δηλωθέντα από εκείνους λογαριασμό στο Taxisnet το μισό του ποσού της μείωσης των μισθωμάτων αυτών, ήτοι το 20% του συνολικού μισθώματος.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ