Μεταφορά φορολογικής κατοικίας εκπρόθεσμα και αναδρομικά

Η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας χιλιάδων Ελλήνων είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει την δημόσια διοίκηση αλλά και τους κατοίκους εξωτερικού τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες αποχώρησαν από την χώρα για να εργαστούν στο εξωτερικό χωρίς να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία έχει δημιουργήσει αρκετά ζητήματα.

Μετά το 2011 καθορίστηκαν με σαφήνεια τα δικαιολογητικά για την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας όπου με νέα απόφαση το 2017 προέκυψαν και νέα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις οικογενειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν αρκετά ζευγάρια που προχώρησαν σε εικονικά διαζύγια για φορολογικούς λόγους, πολλές φορές χωρίς αποτέλεσμα.

Τα ζητήματα που αφορούν τις φορολογικές αρχές είναι:

  • Ο πραγματικός χρόνος εγκατάστασης στο εξωτερικό
  • Αν αυτός έχει γίνει μόνο για φορολογικούς σκοπούς
  • Αν υπήρχε ή υπάρχει ατομική επιχείρηση
  • Αν υπήρχε ή υπάρχει συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο
  • Αν ασκείται διοίκηση σε νομικό πρόσωπο

Καθώς και άλλα ζητήματα, γιατί σε περίπτωση που η διοίκηση απορρίψει την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας, ο φορολογούμενος καλείται να δηλώσει στην Ελλάδα το παγκόσμιο εισόδημα του και να φορολογηθεί για αυτό. Ο νόμος προβλέπει ότι οι κάτοικοι εξωτερικού φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός αρνητικών αποφάσεων για την μεταφορά φορολογικής κατοικίας. Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2018 δεν είναι πλέον δυνατή η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όπως επίσης δεν είναι δυνατή και η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. Η απόφαση αυτή πλέον μας οδηγεί υποχρεωτικά στο ΣτΕ σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης από την αρμόδια εφορία.

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να είναι καθοριστικής σημασίας οι αποφάσεις των Δ.Ο.Υ. και προϋποθέτουν μεγάλη προετοιμασία και σοβαρότητα.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023