Σύσταση εταιρίας εκμετάλλευσης ακινήτων – Πλεονεκτήματα και Υποχρεώσεις

Σύσταση εταιρίας εκμετάλλευσης ακινήτων – Πλεονεκτήματα και Υποχρεώσεις

Είναι πλέον γεγονός πως μετά από τις αλλαγές που έχουν γίνει στην φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και μεταβιβάσεων έχουμε συχνά την σύσταση εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων. Η σύσταση εταιρειών ακινήτων απευθύνεται κυρίως σε όσους έχουν ακίνητα μεγαλύτερης αξίας και κυρίως σε όσους εισπράττουν ενοίκια από αυτά τα ακίνητα.

Η μεγάλη μείωση του φόρου μεταβίβασης και ο μηδενικός φόρος σε περιπτώσεις γονικής παροχής και δωρεάς μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ έχουν δώσει την δυνατότητα σε αρκετές οικογένειες και όχι μόνο να προχωρήσουν στις συστάσεις εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων. Επίσης ο πολύ χαμηλός και σταθερός φόρος εισοδήματος των εταιρειών είναι το κυριότερο πλεονέκτημα για την σύσταση εταιρείας ακινήτων.

Η εξοικονόμηση φόρων λόγω της μεταφοράς των εισοδημάτων στην εταιρεία είναι άμεση. Επίσης από την εταιρεία εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που αφορούν και βαρύνουν την εκμετάλλευση ακινήτων. Έτσι οι εταίροι – ιδιοκτήτες φορολογούνται πλέον για τα καθαρά κέρδη και όχι για τα έσοδα τους όπως γινόταν όταν φορολογούνταν τα εισοδήματα από τα ενοίκια.

Δίνοντας ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό :

Έχουμε φυσικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του ακίνητα αξίας περίπου 800.000 ευρώ, που είναι και το ύψος του αφορολόγητου αν προχωρήσει σε δωρεά. Το ετήσιο εισόδημα από αυτά ακίνητα είναι 53.000 ευρώ. Σαν φυσικό πρόσωπο ο φόρος εισοδήματος για αυτά τα μισθώματα βάση της κλίμακας ενοικίων φυσικών προσώπων είναι 16.600 ευρώ, μετά την αφαίρεση του 5% για απόσβεση και στρογγυλοποίηση.

Σύνολο
Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Εισοδήµατος (ευρώ) Φόρου (ευρώ)
12.000,00 15% 1.800,00 12.000,00 1.800,00
23.000,00 35% 8.050,00 35.000,00 9.850,00
Υπερβάλλον 45%

Επίσης, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει ποσό 2.200 ευρώ για Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), καθώς και 1.900 ευρώ για συμπληρωματικό φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων.

Σαν εταιρεία θα συμβούν τα εξής:

  • Η ετήσια απόσβεση των κτιρίων είναι 4% : Άρα θα έχουμε απόσβεση σε ετήσια βάση ποσό περίπου 25.000 (αφού αφαιρέσουμε το οικόπεδο το οποίο δεν υπόκειται σε απόσβεση).
  • Οι δαπάνες των κτιρίων, ειδικά όταν έχουμε ανακαινίσεις είναι αρκετά μεγάλα ποσά, υπάρχουν μελέτες που τις τοποθετούν πάνω από 20% του ετήσιου ενοικίου. Άρα έχουμε 10.000 ευρώ δαπάνες.
  • Αμοιβή λογιστικής υποστήριξης : 4.200 ευρώ.
  • Τέλος επιτηδεύματος : 1.000 ευρώ.
  • ΕΝΦΙΑ : 4.000 ευρώ

Σύνολο δαπανών : 44.200 ευρώ.

Άρα έχουμε 53.000 – 44.200 = 8.800 ευρώ καθαρά κέρδη και 2.800 ευρώ φόρο εισοδήματος.

Άρα ένα φυσικό πρόσωπο είχε ετήσιο εισόδημα από τα ενοίκια : 53.000 – 16.600 – 2.200 – 1.900 ευρώ = 32.300

Η εταιρεία θα έχει ετήσιο εισόδημα : 53.000 – 9.200 = 43.800

Άρα έχει όφελος 11.500 ευρώ σε ετήσια βάση.

 

Το κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά έγκυρες και εξειδικευμένες συμβουλές που μπορείτε να λάβετε από την Aegean Consulting.

 

Επιμέλεια

Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος

Founder – CEO

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους