Υποβολή δηλώσεων χρήσης 2021

Υποβολή δηλώσεων χρήσης 2021

Ακολουθεί αρχείο για την καθοδήγηση και συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την υποβολή των δηλώσεων χρήσης 2021.

Το παρόν αρχείο είναι ευγενική προσφορά της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.)”.

Κατεβάστε το αρχείο.