Υποχρεωτική η ηλεκτρονική δήλωση των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ακινήτων & της λύσης αυτών από τους εκμισθωτές

Ειδικότερα, για τις μισθώσεις με ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης μέχρι και την 12/06/2020, για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/09/2020, ενώ για τις μισθώσεις με ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης μετά την 12/06/2020, η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μπορεί να γίνεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη ή τροποποίηση. Η εν λόγω πρόβλεψη περιλαμβάνει πλέον και τις μισθώσεις με ημερομηνία έναρξης πριν την 01/01/2014, για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν οριζόταν σχετική υποχρέωση και υφίσταται ανεξαρτήτως του εάν η μίσθωση καταρτίσθηκε προφορικά ή εγγράφως. Αντίστοιχα, σε περίπτωση λύσης μισθώσεων ακινήτων μέχρι την 12/06/2020 για τις οποίες είχε υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης λύσης μίσθωσης έως 30/09/2020, διαφορετικά, θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους