Υποχρεωτική η ηλεκτρονική δήλωση των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ακινήτων & της λύσης αυτών από τους εκμισθωτές

Ειδικότερα, για τις μισθώσεις με ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης μέχρι και την 12/06/2020, για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/09/2020, ενώ για τις μισθώσεις με ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης μετά την 12/06/2020, η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μπορεί να γίνεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη ή τροποποίηση. Η εν λόγω πρόβλεψη περιλαμβάνει πλέον και τις μισθώσεις με ημερομηνία έναρξης πριν την 01/01/2014, για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν οριζόταν σχετική υποχρέωση και υφίσταται ανεξαρτήτως του εάν η μίσθωση καταρτίσθηκε προφορικά ή εγγράφως. Αντίστοιχα, σε περίπτωση λύσης μισθώσεων ακινήτων μέχρι την 12/06/2020 για τις οποίες είχε υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης λύσης μίσθωσης έως 30/09/2020, διαφορετικά, θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023