Υπερωρία – Υπερεργασία

Με δεδομένη πλέον την απαίτηση δήλωσης των υπερωριών (και της υπερεργασίας, που είναι η υπέρβαση του ωραρίου κατά 1 ώρα ημερησίως), παρατηρούνται έλεγχοι σε επιχειρήσεις από την επιθεώρηση εργασίας, που επιβάλλουν πρόστιμα για την απασχόληση εκτός ωραρίου και σε ημέρες ανάπαυσης (ρεπό).

Με δεδομένο επίσης ότι συλλογικές συμβάσεις εργασίας όπως οι Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων, Ναυτιλιακών πρακτορείων και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και άλλες, είναι πλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ, δεν επιτρέπεται σε πολλές περιπτώσεις η απασχόληση 6 ημέρες την εβδομάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να βρεθεί προσωπικό που εργαζόταν με το παλαιότερο καθεστώς 6 ημέρες την εβδομάδα και πλέον πρέπει να εργάζεται 5 ημέρες.

Οι εργοδότες λοιπόν που σκοπεύουν να απασχολήσουν το προσωπικό εκτός του ωραρίου που αναφέρεται στον πίνακα προσωπικού, πρέπει να έχουν ενημερώσει το τμήμα μισθοδοσίας 1 ημέρα ΠΡΙΝ την πραγματοποίηση της οποιασδήποτε υπερεργασίας ή υπερωρίας.

Επίσης σε ελέγχους που γίνονται πάλι από την επιθεώρηση εργασίας ζητείται ο τεχνικός ασφαλείας, καθώς επίσης ελέγχεται και η ύπαρξη χειριστών κλάρκ, σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει κλάρκ. Η άδεια χειριστή κλάρκ καθώς επίσης και η ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας με βάση το επίπεδο επικινδυνότητας είναι ένα θέμα που έχει παρουσιαστεί ελάχιστες φορές στο παρελθόν. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι για τον χειριστή κλάρκ υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις, ενώ για τον τεχνικό ασφαλείας σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων είναι σχετικά πιο απλή η διαδικασία (εκπαίδευση του διαχειριστή κλπ).

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους