Φόρος Υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων από 01/01/2017

Από 01.01.2017 οποιαδήποτε πώληση ακινήτου που γίνεται από φυσικό πρόσωπο θα επιβαρύνεται με φόρο υπεραξίας, δεδομένου ότι λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016 το χρονικό διάστημα που ανεστάλη η επιβολή του. Συνεπώς, ελλείψει άλλης παράτασης, ένα φυσικό πρόσωπο-πωλητής ακινήτου στην Ελλάδα θα πληρώνει από το νέο έτος φόρο 15% επί της υπεραξίας που θα προκύπτει από τη μεταβίβαση.

Το συγκεκριμένο εισόδημα θα υπόκειται φυσικά και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την συγκεκριμένη διάταξη ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης ή της αξίας του ανταλλάγματος που καταβάλλεται σε αυτόν και λαμβάνεται αποπληθωρισμένη (σύμφωνα με συγκεκριμένους συντελεστές απομείωσης). Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής, ως αξία κτήσης λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ