Φόρος Υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων από 01/01/2017

Από 01.01.2017 οποιαδήποτε πώληση ακινήτου που γίνεται από φυσικό πρόσωπο θα επιβαρύνεται με φόρο υπεραξίας, δεδομένου ότι λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016 το χρονικό διάστημα που ανεστάλη η επιβολή του. Συνεπώς, ελλείψει άλλης παράτασης, ένα φυσικό πρόσωπο-πωλητής ακινήτου στην Ελλάδα θα πληρώνει από το νέο έτος φόρο 15% επί της υπεραξίας που θα προκύπτει από τη μεταβίβαση.

Το συγκεκριμένο εισόδημα θα υπόκειται φυσικά και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την συγκεκριμένη διάταξη ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης ή της αξίας του ανταλλάγματος που καταβάλλεται σε αυτόν και λαμβάνεται αποπληθωρισμένη (σύμφωνα με συγκεκριμένους συντελεστές απομείωσης). Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής, ως αξία κτήσης λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023