Φόρος Διαμονής των Ξενοδοχείων που ισχύει από 1/1/18

Την 1.1.2018 τίθεται σε ισχύ ο φόρος διαμονής που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016. Για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου το άρθρο αυτό πρόκειται να τροποποιηθεί άμεσα, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά, ότι ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτη-διαμένοντα-χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος, ότι επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις προς τους διαμένοντες με την έκδοση «ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» και ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Η τροποποιηθείσα διάταξη θα ισχύσει αναδρομικά από 01-01-2018.

Συμπέρασμα

Επιβάλλεται τέλος διαμονής, το ποσό του τέλους αυτού υπολογίζεται ανά διανυκτέρευση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

  • 1-2 αστέρων 0,50€
  • 3 αστέρων 1,50€
  • 4 αστέρων 3,00€
  • 5 αστέρων 4,00€

Για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα:

  • 1-2 κλειδιών 0,25€
  • 3 κλειδιών 0,50€
  • 4 κλειδιών 1,00€

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει η θεωρητική δυνατότητα ένα ΑΦΜ επιχείρησης να λειτουργεί διάφορες μονάδες με διαφορετική κατάταξη αστεριών – κλειδιών η καθεμία και άρα διαφορετικό τέλος διαμονής ανά δωμάτιο. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψιν ως πιθανότητα στην ανάπτυξη που θα γίνει, να συνδέεται δηλαδή το ποσό τέλους διανυκτέρευσης με συγκεκριμένο υποκατάστημα-εγκατάσταση τουλάχιστον.

Το τέλος διαμονής τιμολογείται σε ξεχωριστή γραμμή στην ΑΠΥ ή το Τ.Π.Υ. που εκδίδεται και δεν υπάγεται σε ΦΠΑ (σε αντίθεση με τον δημοτικό φόρο).

Κατά την γνώμη μου όταν ο πελάτης χρεώνεται και εκδίδεται παραστατικό πώλησης, δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού στοιχείου «ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» διότι η επιχείρηση μπορεί πάντα κατά την κρίση της να συνενώνει στοιχεία και βιβλία σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Αρκεί λοιπόν η αναγραφή του τέλους διαμονής σε ξεχωριστή γραμμή στην ΑΠΥ. Το τέλος θα αθροίζεται στο παραστατικό πώλησης στην καθαρή αξία προς ΦΠΑ αλλά θα έχει ΦΠΑ μηδέν (0%).

Όταν περιλαμβάνεται στο παραστατικό πώλησης το τέλος διαμονής πηγαίνει με το παραστατικό στις ΜΥΦ και περιλαμβάνεται στη καθαρή αξία προ ΦΠΑ του τιμολογίου ή αθροίζεται στην καθαρή αξία των λιανικών πωλήσεων «χωρίς ταμειακή».

Αντίθετα σημειώνω ότι όταν εκδίδεται «Ειδικό Στοιχείο -απόδειξη είσπραξη φόρου διαμονής» ξεχωριστά από την ΑΠΥ/ΤΠΥ αυτό δεν ενημερώνει τις ΜΥΦ πελατών ούτε ως τιμολόγιο, ούτε ως ποσό αθροιζόμενο στις λιανικές πωλήσεις! Εξαιρείται δηλαδή πλήρως από υποβολή στις ΜΥΦ το παραστατικό αυτό ακόμη και για πελάτες-επαγγελματίες (χονδρικής πώλησης).

Το τέλος εισπράττεται λογιστικά με την τιμολόγηση – έκδοση στοιχείου και όχι με τον αυτόματο υπολογισμό της main courante όπου αυτή λειτουργεί. Αυτό έχει σημασία διότι αποδίδεται στην εφορία ένα μήνα μετά τον μήνα είσπραξης του!

Αν το δωμάτιο παραχωρείται δωρεάν (εκδίδεται δηλαδή ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης ή με επιλογή του πελάτη παραστατικό πώλησης με μηδενικές αξίες) εκδίδεται «Ειδικό Στοιχείο -απόδειξη είσπραξη φόρου διαμονής» για την είσπραξη του τέλους διαμονής. Δεν προβλέπεται η πληρωμή του τέλους διαμονής από την ίδια την επιχείρηση αντί για τον δωρεάν χρήστη του δωματίου.

Από την άλλη βέβαια η επιχείρηση μπορεί να εκδώσει μεν την απόδειξη είσπραξης του τέλους αλλά να μην την εισπράξει πραγματικά αν δεν θέλει να επιβαρύνει τον χρήστη του δωματίου για κάποιο λόγο! Σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη πληρωμής για το τέλος διαμονής που δεν εισέπραξε από δική της ελευθεριότητα η επιχείρηση είναι μη εκπιπτόμενη φορολογικά δαπάνη (μπαίνει στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης).

Η επιβολή του τέλους διαμονής δεν εξαρτάται από το πακέτο διαμονής (π.χ. ημιδιατροφή ή πλήρης διατροφή). Επίσης δεν επιβάλλεται τέλος διαμονής στις ιδιωτικές κατοικίες που ενοικιάζονται μέσω AIRBNB ή άλλων sites που λειτουργούν στα πλαίσια της οικονομίας διαμοιρασμού.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους