Φόρος διαμονής στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

Μεταβολές επήλθαν επίσης στο «φόρο διαμονής» που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016. Ειδικότερα, στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014), δηλαδή στις εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό, επιβάλλεται φόρος διαμονής 0.50 ευρώ ανά ημερήσια χρήση του δωματίου ή διαμερίσματος. Αντιθέτως, παραμένει, ως έχει ο φόρος διαμονής ανά ημερήσια χρήση που επιβάλλεται στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανάλογα με τον αριθμό των αστέρων του ξενοδοχείου (από 0,50 € έως 4,00 € ανά ημερήσια χρήση)

Σχετ. Άρθρο 53 § 1 περ. β’ του ν. 4389/2016 & άρθρο 72 του ν. 4472/2017.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους