Φόρος διαμονής στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

Φόρος διαμονής στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

Μεταβολές επήλθαν επίσης στο «φόρο διαμονής» που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016. Ειδικότερα, στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014), δηλαδή στις εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό, επιβάλλεται φόρος διαμονής 0.50 ευρώ ανά ημερήσια χρήση του δωματίου ή διαμερίσματος. Αντιθέτως, παραμένει, ως έχει ο φόρος διαμονής ανά ημερήσια χρήση που επιβάλλεται στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανάλογα με τον αριθμό των αστέρων του ξενοδοχείου (από 0,50 € έως 4,00 € ανά ημερήσια χρήση)

Σχετ. Άρθρο 53 § 1 περ. β’ του ν. 4389/2016 & άρθρο 72 του ν. 4472/2017.