Φορολογικοί Έλεγχοι Ιδιωτών

Κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια διενεργούνται έλεγχοι σε φυσικά πρόσωπα με βάσει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν ηλεκτρονικά καθώς επίσης και τις δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου. Από αρκετούς πελάτες λοιπόν προκύπτει το ίδιο ερώτημα:

«Σε περίπτωση ελέγχου, τι έγγραφα πρέπει να έχω στο αρχείο μου;»

Με δεδομένο λοιπόν το γεγονός ότι όλοι «Μένουμε Σπίτι» και θα μείνουμε για κάποιες εβδομάδες ακόμη, ίσως θα ήταν ευκαιρία να βεβαιωθούμε ότι έχουμε προετοιμάσει σωστά το αρχείο μας σε περίπτωση ελέχγου.

Φορολογικοί έλεγχοι ιδιωτών – Απαραίτητο αρχείο

 • Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αφορούν τις ηλεκτρονικά υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (π.χ. αγοραπωλησίες μετοχών, ασφάλιστρα, δίδακτρα σχολείων, αγοραπωλησίες αυτοκινήτων κ.λπ.).
 • Τα παραστατικά εσόδων – εξόδων και την μηνιαία κατάσταση εσόδων – εξόδων σε περίπτωση που είστε επαγγελματίες και συμπληρώνετε Ε3.
 • Αντίγραφα των συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων.
 • Αντίγραφα όλων των οικοδομικών αδειών για ακίνητα που έγινε ανέγερση καθώς επίσης και του επίσημου κόστους κατασκευής.
 • Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής, πλήρες αρχείων των παραστατικών για τις δαπάνες ανέγερση της οικοδομής.
 • Μισθωτήρια συμβόλαια για εκμίσθωση κατοικιών ή γραφείων καθώς επίσης και τυχόν οικοπέδων που μισθώθηκαν και έγινε ανέγερση ακινήτου επί του οικοπέδου. Επίσης σε περίπτωση ανέγερσης ακινήτου από τον Μισθωτή απαιτείται και αντίγραφο του εργολαβικού και το συμφωνητικού που καθορίζει το ύψος του μισθώματος σε χρήμα και σε είδος.
 • Σε περίπτωση τραπεζικών εμβασμάτων από και προς το εξωτερικό, αντίγραφα των εμβασμάτων και δικαιολογητικά που να προκύπτει τι αφορούσε το κάθε έμβασμα.
 • Αν υπάρχει συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή οποιαδήποτε οντότητα από την οποία προκύπτουν μερίσματα, τόκοι κλπ, τότε απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις εταιρείες που να προκύπτουν τα μερίσματα, οι τόκοι κλπ.
 • Αν υπάρχει χρηματιστηριακή μερίδα και προκύπτουν αγοραπωλησίες μετοχών, ομολόγων και γενικά προϊόντων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές, απαιτούνται οι βεβαιώσεις – πινάκια αγοραπωλησίας καθώς επίσης και τυχόν βεβαιώσεις για κέρδη, τόκους ή μερίσματα.
 • Αν υπάρχουν εισοδήματα από ρευστοποίηση ασφαλιστικών προγραμμάτων (αποταμιευτικά – συνταξιοδοτικά κλπ) τις αντίστοιχες βεβαιώσεις από την ασφαλιστική εταιρεία.
 • Αν υπάρχουν τυχόν κέρδη από τυχερά παιχνίδια, λαχεία, ΟΠΑΠ κλπ επίσης τις αντίστοιχες βεβαιώσεις κερδών.
 • Αν υπάρχουν αγοραπωλησίες εταιρικών μεριδίων, το συμφωνητικό αγοραπωλησίας και την δήλωση υπεραξίας.
 • Οποιοδήποτε άλλο τυχόν έσοδο προκύπτει από άλλη πηγή και το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους