Φοροαποφυγή μέσω Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών (EAE/CFC)

Ξεκινώντας να εξηγήσουμε ποιες εταιρείες θεωρούνται ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες. Είναι κάθε αλλοδαπή οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση, τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, στην οποία το φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα έχει άμεση ή έμμμεση συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 50% και η οποία καταβάλει πραγματικό εταιρικό φόρο χαμηλότερο του 50% από εκείνο που θα κατέβαλλε στην Ελλάδα και έχει και παθητικό εισόδημα άνω του 30%.

Παθητικό εισόδημα είναι μεταξύ άλλων, τα μερίσματα, οι τόκοι, τα δικαιώματα καθώς και έσοδα εταιριών τιμολόγησης υπό προϋποθέσεις.

Εδώ να εξηγήσουμε ότι το μη διανεμηθέν εισόδημα της ελεγχόμενης αλλοδαπής που προέρχεται από τις παραπάνω κατηγορίες προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου ή της εταιρείας που την ελέγχει και φορολογείται στην Ελλάδα.

Δεν εμπίπτουν στους κανόνες των ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών οι εταιρίες που ναι μεν ελέγχονται από την Ελλάδα και εδρεύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ασκούν ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, έχουν κανονική έδρα, προσωπικό, πάγια, τραπεζικούς λογαριασμούς με κινήσεις κλπ.

 

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023