Φοροαπαλλαγές για μικροκαταθέτες, άνεργους, φοιτητές

Απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου από το πρώτο ευρώ και την προκαταβολή φόρου 55% φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2013 πραγματικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα ανέρχονταν μέχρι τις 9.500 ευρώ ενώ όσοι δεν μπορούν να εξοφλούν το φόρο κληρονομιάς με μετρητά έχουν τη δυνατότητα να εκχωρούν ακίνητα στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή απασχολούμενοι, φοιτητές, εκμισθωτές ακινήτων, καταθέτες και άνεργοι με πραγματικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ δεν θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών ή των εισοδημάτων από ενοίκια και κινητές αξίες αλλά με την κλίμακα των μισθωτών. Αυτό σημαίνει ότι για το πραγματικό εισόδημα των 5.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν φόρο ενώ παράλληλα θα γλιτώνουν από τα τεκμήρια διαβίωσης σε περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει από αυτά δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ. Το μέτρο δεν αφορά όσους ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή ατομική επιχείρηση.

Ειδικότερα η τροπολογία που διορθώνει τη στρέβλωση που προκαλεί ο νέος τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων προβλέπει ότι «Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογούμενων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, τα εισοδήματά τους αυτά θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων».

Στην περίπτωση αυτή οι φορολογούμενοι για να δικαιούνται την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ που ισχύει στην κλίμακα των μισθωτών και το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ θα πρέπει να εμφανίσουν αποδείξεις δαπανών που να αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός τους.

Με τη νέα ρύθμιση αυτή άνεργοι ή φοιτητές που έλαβαν μικροποσά από επιδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια, συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή πρακτική άσκηση αλλά και όσοι εισέπραξαν ελάχιστα ποσά από τόκους καταθέσεων ή εισοδήματα από ενοίκια δεν θα φορολογηθούν με τα τεκμήρια.

Επίσης:

  1. Επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομίας που οφείλεται.
  2. Παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών, και στους φορολογουμένους οι υποθέσεις των οποίων είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως τις 31.12.2013.
  3. Με βάση το πρώτο έτος κυκλοφορίας και όχι με την ημερομηνία αγοράς από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού θα υπολογίζεται η παλαιότητα. Ειδικότερα, ο υπολογισμός της παλαιότητας των εν λόγω αυτοκινήτων για τις ανάγκες υπολογισμού του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και των αντικειμενικών δαπανών από το οικονομικό έτος 2104 και εξής θα γίνεται με βάση το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Ως έτος πρώτης κυκλοφορίας θα θεωρείται το έτος που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε μετά τη μεταβίβαση από τον ΟΔΔΥ μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που το έτος πρώτης κυκλοφορίας δεν προκύπτει με κανέναν πρόσφορο τρόπο.
  4. Δεν θα ισχύουν τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους έχουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.

Πηγή : imerisia.gr

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους