Εποχικές επιχειρήσεις Κύριων-μη Κύριων Ξεχοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων – Επαναπρόσληψη Εργαζομένων

Του Δημήτρη Πιπεράκη, Δικηγόρου – Διαχειριστή του Δικηγορικού Γραφείου «ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ» μέλους της Aegean Consulting Group.

Είναι υποχρεωτική η επαναπρόσληψη εργαζομένων σε εποχικές επιχειρήσεις κύριων – μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για την τουριστική περίοδο 2021;

Πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και δη εκείνες που αποτελούν τον πυρήνα της τουριστικής βιομηχανίας (ξενοδοχεία – καταλύματα) της χώρας παλεύουν να βγουν αλώβητες από τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει ο COVID-19 και να επανέλθουν στην κανονικότητα. Εξαγγέλθηκε μάλιστα από την Πολιτεία το άνοιγμα της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων.
Ενόψει τούτων, η πλειονότητα των ανωτέρω επιχειρήσεων και δη των εποχιακών, οι οποίες την προηγούμενη τουριστική περίοδο (του έτους 2020) είτε δεν δραστηριοποιήθηκαν είτε δραστηριοποιήθηκαν «ευκαιριακά», είχαν επιλέξει να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους κατά τις προβλέψεις της με αριθ. οικ. 23102/477 Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ Β΄ 2268). Σύμφωνα δε με αυτήν, οι εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων είχαν τη δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους (και συγκεκριμένα για το προσωπικό εκείνο που προσλήφθηκε ή θα επαναπροσληφθεί υποχρεωτικά σύμφωνα με το αρ. 8 Ν. 1346/1983 αλλά και για εκείνο που προσλήφθηκε ή θα επαναπροσληφθεί υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρ. 38 παρ. 5 Ν. 1836/1989) για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως 30/09/2020. Υποχρεούνταν επίσης να επαναπροσλάβουν για τη θερινή περίοδο του έτους 2020 τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχαν κατά μέσο όρο τα δυο προηγούμενα έτη (2018-2019) και κατά προτεραιότητα τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019.  Ωστόσο, η πανδημία είναι ακόμα παρούσα, όπως και τα ερωτήματα των ανωτέρω επιχειρήσεων.

Τι γίνεται φέτος;

Μόλις την 27/04/2021 του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημοσίευσε τη με αριθ. πρωτ. Οικ. 23950/27-04-2021 εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία:
Α. Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, οι οποίοι επαναπροσλήθηκαν κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2020, των οποίων η σύμβαση τέθηκε σε αναστολή, διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης για τη θερινή τουριστική περίοδο 2021. Όσοι δε εξ αυτών είχαν απασχοληθεί κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019 και κατέστησαν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, διατηρούν ομοίως το δικαίωμα επαναπρόσληψης για τη θερινή τουριστική περίοδο 2021.
Β. Οι δε εργοδότες των ανωτέρω επιχειρήσεων υποχρεούνται κατά την επαναλειτουργία τους τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2021 να επαναπροσλάβουν τους ως άνω εργαζομένους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 8 Ν. 1346/1983).

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους