Επιτρεπτή η συλλογή & επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων από τους εργοδότες υπό προϋποθέσεις

Ο σκοπός συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων επιτρέπεται αποκλειστικά κατ αρχήν για τους σκοπούς που συνδέονται άμεσα με τη σχέση απασχόλησης και την οργάνωση της εργασίας. Πάντοτε όμως υπό το πρίσμα της στάθμισης των συμφερόντων των εργαζομένων και των δικαιωμάτων των εργοδοτών. Έτσι, η ανάσυρση αποθηκευμένων email σε εταιρικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσε εργαζόμενος, διενεργώντας μάλιστα πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, παραβιάζοντας και το καθήκον πίστης προς τον εργοδότη, δεν συνιστά παρανόμως συλλεγέν αποδεικτικό μέσο.

Το σύνολο της απόφασης στο ΕΔΩ.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ