ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ POS – TAMEIΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Η υποχρέωση διασύνδεσης POS και οι λοιπές φορολογικές και ταμειακές υποχρεώσεις είναι ευθύνη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ της επιχείρησής σας

 

Υποχρέωση Διασύνδεσης POS

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης διασύνδεσης των POS των καρτών με τις ταμειακές μηχανές ή τις εμπορικές/εστιατορικές/ξενοδοχειακές εφαρμογές, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τις πιθανές περιπτώσεις που αφορούν το πελατολόγιό μας, ώστε να εντοπίσετε σε ποια από αυτές ανήκει η επιχείρησή σας και να μάθετε τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

 

Γενικός Κανόνας

Αν έχετε POS με κάρτα SIM ή WiFi και όχι με καλώδιο δικτύου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αντίστοιχες τράπεζές σας για να ρωτήσετε αν υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης για τις συγκεκριμένες συσκευές, με ταμειακές μηχανές ή εμπορικά προγράμματα, προτού προχωρήσετε στα παρακάτω!

 

Περιπτώσεις για τις Συσκευές που έχουν Δυνατότητα Διασύνδεσης Εκτός Εστίασης

 1. Ταμειακή σε εμπορικά καταστήματα

Υπάρχει υποχρέωση διασύνδεσης, αφού έχετε φροντίσει να είναι αναβαθμισμένη η ταμειακή μηχανή, αλλά και το POS των καρτών σας.

 1. Ανεξάρτητη ταμειακή μηχανή και εμπορική εφαρμογή για την έκδοση των τιμολογίων μόνο

Υπάρχει υποχρέωση διασύνδεσης μόνο για την ταμειακή μηχανή, αφού έχετε φροντίσει να είναι αναβαθμισμένη και αυτή, αλλά και το POS των καρτών σας.

 1. Μόνο εμπορική εφαρμογή με φορολογικό μηχανισμό

Υπάρχει υποχρέωση διασύνδεσης, αλλά οι τρέχοντες φορολογικοί μηχανισμοί που κυκλοφορούν προς πώληση στην αγορά, προς το παρόν δεν την υποστηρίζουν.

Αναμένουμε οδηγίες από τις κατασκευάστριες εταιρείες για το πώς θα μπορέσει να γίνει η διασύνδεση τους.

 1. Ανεξάρτητη ταμειακή μηχανή για έκδοση αποδείξεων λιανικής και εμπορική εφαρμογή με φορολογικό μηχανισμό

α. Υπάρχει υποχρέωση διασύνδεσης της ταμειακής μηχανής, αφού έχετε φροντίσει να είναι αναβαθμισμένη και αυτή, αλλά και το POS των καρτών σας.

β. Υπάρχει επίσης υποχρέωση διασύνδεσης για τον φορολογικό μηχανισμό, αλλά οι τρέχοντες φορολογικοί μηχανισμοί που κυκλοφορούν στην αγορά, προς το παρόν δεν την υποστηρίζουν.

Αναμένουμε οδηγίες από τις κατασκευάστριες εταιρείες για το πώς θα μπορέσει να γίνει η διασύνδεση τους.

 1. Επιχειρήσεις με χρήση εμπορικής εφαρμογής, με δυνατότητα έκδοσης αθεώρητων παραστατικών, όπως ξενοδοχεία, γιατροί, δικηγόροι κτλ (επικοινωνήστε με τον λογιστή σας για επιβεβαίωση)

Δεν υπάρχει υποχρέωση διασύνδεσης

 1. Επιχειρήσεις με χρήση εμπορικής εφαρμογής και ηλεκτρονικού παρόχου (Epsilon Digital)

Υπάρχει υποχρέωση διασύνδεσης με την προϋπόθεση ότι έχουν αναβαθμιστεί τα POS των καρτών σας.

 

 

Περιπτώσεις για τις Συσκευές που έχουν Δυνατότητα Διασύνδεσης στην Εστίαση

 1. Ταμειακή σε επιχειρήσεις εστίασης

α. Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας διαθέτει τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει σε συνεννόηση με τον λογιστή σας, να επιβεβαιώσετε ότι έχετε δηλωμένους όλους τους αντίστοιχους ΚΑΔ.

β. Αν διαθέτετε απλή ταμειακή μηχανή, θα πρέπει να ενημερωθείτε επίσης από τον λογιστή σας, για το αν θα πρέπει να αποκτήσετε νέα ταμειακή μηχανή εστιατορικού τύπου. Οι συγκεκριμένες ταμειακές, δεν είναι ακόμα διαθέσιμες προς πώληση στην αγορά, οπότε είμαστε σε αναμονή. Πρότασή μας σε αυτή την περίπτωση, είναι να έχετε αναβαθμισμένη την απλή ταμειακή σας μηχανή και να την διασυνδέσετε προσωρινά, με ένα τουλάχιστον POS καρτών.

γ. Αν διαθέτετε εστιατορική ταμειακή μηχανή παλαιού τύπου, θα πρέπει να γίνει η αντικατάστασή της με νέου τύπου, όταν αυτές θα βγουν προς πώληση, στην αγορά.

δ. Σε περιπτώσεις εστίασης που δεν διαχειρίζονται τραπεζοκαθίσματα και έχουν απλή ταμειακή μηχανή, υπάρχει υποχρέωση διασύνδεσης, αρκεί να είναι αναβαθμισμένη και αυτή, αλλά και τα POS των καρτών.

 1. Ανεξάρτητη ταμειακή μηχανή και εστιατορική εφαρμογή για την έκδοση των τιμολογίων μόνο

α. Για τη ταμειακή μηχανή, ισχύουν όλα τα παραπάνω όπως περιγράφονται στην περίπτωση 1.

β. Όσον αφορά την εστιατορική εφαρμογή, αναμένουμε οδηγίες.

 1. Μόνο εστιατορική εφαρμογή με φορολογικό μηχανισμό

Υπάρχει υποχρέωση διασύνδεσης, αλλά οι τρέχοντες φορολογικοί μηχανισμοί που κυκλοφορούν στην αγορά, προς το παρόν δεν την υποστηρίζουν.

Αναμένουμε οδηγίες από τις κατασκευάστριες εταιρείες για το πώς θα μπορέσει να γίνει η διασύνδεση τους.

 1. Ανεξάρτητη ταμειακή μηχανή, για έκδοση αποδείξεων λιανικής και εστιατορική εφαρμογή με φορολογικό μηχανισμό

α. Για τη ταμειακή μηχανή ισχύουν όλα τα παραπάνω, όπως περιγράφονται στην περίπτωση 1

β. Σχετικά με τον φορολογικό μηχανισμό, υπάρχει υποχρέωση διασύνδεσης, αλλά οι τρέχοντες φορολογικοί μηχανισμοί που κυκλοφορούν στην αγορά, προς το παρόν δεν την υποστηρίζουν.

Αναμένουμε οδηγίες από τις κατασκευάστριες εταιρείες για το πώς θα μπορέσει να γίνει η διασύνδεση τους.

 1. Επιχειρήσεις με χρήση εστιατορικής εφαρμογής και ηλεκτρονικού παρόχου (Epsilon Digital)

Αναμένουμε οδηγίες για την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας έκδοσης του MyData, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην διασύνδεση.

 

Επισημάνεις :

 • Σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε να έχετε ταυτόχρονα ενεργές, ταμειακή μηχανή και εμπορική ή εστιατορική εφαρμογή με φορολογικό μηχανισμό, πρότασή μας είναι να διαθέτετε περισσότερα του ενός POS καρτών, για να μπορείτε να συνδέσετε τουλάχιστον από ένα στην κάθε μία.
 • Όπου αναφέρεται Εμπορική ή Εστιατορική Εφαρμογή, αφορά Galaxy/Pylon/Epsilon Smart
 • Όπου αναφέρεται Πάροχος, αφορά Epsilon Digital
 • Η τελική ημερομηνία διασύνδεσης είναι η 29η Φεβρουαρίου 2024

 

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους
aegean-consulting-article-stocks-20240402
Ελληνικές Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) - Χωρίς Φόρο τα Κέρδη από Μεταβιβάσεις Μετοχών