Ενημέρωση Για Τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Διαχειριστικού Έτους 2017

Με αφορμή την προετοιμασία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων διαχειριστικού έτους 2017, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε όσον αφορά τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρωθούν για την συμπλήρωση και αποστολή της φορολογικής σας δήλωσης.

– Έγκυρο email
-Βεβαιώσεις Ασφαλιστικών Εισφορών σε περίπτωση που δεν έχουν συμπεριληφθεί στα βιβλία της επιχείρησης. (ΕΦΚΑ, κλπ)
– Δωρεές Χρηματικών Ποσών
– Εγκατάσταση Κουφωμάτων
– Φυσικού Αερίου και τυχόν ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου
– Εισοδήματα από ακίνητα (αναλυτικά ανά κατοικία & ΑΦΜ μισθωτή)
– Ενοίκια που πληρώθηκαν για κύρια κατοικία και λοιπές κατοικίες & κατοικίες τέκνων που σπουδάζουν
– Δίδακτρα Φροντιστηρίων
– Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία & πληρωμές σε βοηθητικό προσωπικό (οδηγοί, δάσκαλοι, οικιακοί βοηθοί, κλπ.)
– Διατροφή ένεκα διαζυγίου
– Βεβαιώσεις αναπηρίας 67% και πάνω σε περιπτώσεις αναπηρίας
– Κατάσταση προστατευόμενων μελών της οικογένειας
α) τέκνα ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, σχολείο φοίτησης & ΑΦΜ εάν έχουν
β) άτομα με αναπηρία άνω του 67% & ΑΦΜ αυτών αν είναι προστατευόμενα μέλη
γ) συγγενείς και τρίτα πρόσωπα που κατοικούν μαζί μας & ΑΦΜ αυτών
– Κέρδη από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης
– Μερίσματα προ φόρου ημεδαπής διπλογραφικά βιβλία (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)
– Μερίσματα προ φόρου αλλοδαπής
– Τόκοι ημεδαπής & αλλοδαπής προ φόρου
– Δικαιώματα (Royalties) προ φόρου ημεδαπής & αλλοδαπής
– Κέρδη από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης
– Αγορές – πωλήσεις αυτοκινήτων, σκαφών & λοιπών μεταφορικών μέσων
– Κατάσταση πληρωμών τόκων & κεφαλαίου παντός είδους δανείου ( καταναλωτικά, στεγαστικά κλπ.)
– Δαπάνες που καταβλήθηκαν για αγορά
α) αυτοκινήτων & σκαφών
β) επιχειρήσεων (εταιρικών μεριδίων, μετοχών κλπ)
γ) ακινήτων
δ) κινητών πραγμάτων άνω των 10.000 ευρώ
– Κατάσταση για τυχόν επιδόματα ανεργίας κλπ.
– Εάν ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα και το 75% των εσόδων σας προέρχεται από ένα ΑΦΜ (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ενημερώστε μας για το συγκεκριμένο ΑΦΜ.

Επισήμανση: Οι ιατρικές δαπάνες δεν εκπίπτουν πλέον & συμπεριλαμβάνονται στις λοιπές δαπάνες για το αφορολόγητο.

Αλλαγές – τακτοποίησες αυθαιρέτων: Υπάρχει αλλαγή στα δεδομένα με τα αυθαίρετα και τις τακτοποιήσεις. Πρέπει πλέον να δηλωθούν ΚΑΙ στο Ε9 οι αλλαγές – τακτοποιήσεις που έχουν γίνει σε ακίνητα. Οπότε χρειαζόμαστε αναλυτικά να μας αναφέρεται σε έγγραφο σας τα ακίνητα που έχουν γίνει αλλαγές – τακτοποιήσεις και τα κανονικά τετραγωνικά πλέον, όπως και τις αλλαγές χρήσης κλπ. Ο νόμος ζητάει να δηλώνονται τα ακίνητα στην πραγματική τους κατάσταση ανεξάρτητα αν έχουν τακτοποιηθεί ή όχι.

Εξακολουθούν να χρειάζονται υπεύθυνες δηλώσεις με ΑΦΜ πωλητή και αγοραστή για αγορά ή πώληση ΕΙΧ καθώς επίσης και η νέα άδεια κυκλοφορίας σε περίπτωση αγοράς.

Υποχρεωτικά φωτοτυπία λογαριασμών Τράπεζας ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ όπου να φαίνεται καθαρά το ΙΒΑΝ και η τράπεζα, διότι σε περίπτωση επιστροφής φόρου τα χρήματα θα κατατεθούν κατευθείαν στην τράπεζα του δικαιούχου.

Πολλά από τα ανωτέρω στοιχεία υπάρχουν ήδη στο αρχείο του γραφείου μας και θα χρησιμοποιηθούν από το περυσινό αρχείο. Γίνεται προσπάθεια για επικαιροποίηση των στοιχείων κάθε χρόνο για την πρόληψη λαθών και παραλήψεων. Επίσης κάθε χρόνο γίνονται αλλαγές στα έντυπα και χρειάζονται και επιπλέον στοιχεία (πχ ο ταχυδρομικός κώδικας στα ακίνητα, χωρίς τον οποίο φέτος δεν θα φεύγει η δήλωση).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μην διστάσετε να μας καλέσετε στo τηλέφωνο του γραφείου (2107249250) στο φαξ (2107249255) ή στο email [email protected]

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους