Ενημέρωση για Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ενημέρωση για Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Στο παρακάτω video μπορείτε να δείτε αναλυτική ενημέρωση για τη χρήση και λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις.