Ενημέρωση για φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2023

Με αφορμή την προετοιμασία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2023, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε όσον αφορά τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρωθούν για τη συμπλήρωση και αποστολή της φορολογικής σας δήλωσης. Συγκεκριμένα :

– Έγκυρο email

– Δωρεές Χρηματικών Ποσών

– Εγκατάσταση κουφωμάτων – φυσικού αερίου και τυχόν ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου

– Εισοδήματα από ακίνητα (αναλυτικά ανά κατοικία & ΑΦΜ μισθωτή)

– Εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb)

– Μισθώματα που πληρώθηκαν για κύρια κατοικία και λοιπές κατοικίες & κατοικίες τέκνων που σπουδάζουν

– Δίδακτρα φροντιστηρίων

– Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και βεβαίωση διδάκτρων (προς διασταύρωση, είναι προ συμπληρωμένα στη δήλωση) & πληρωμές σε βοηθητικό προσωπικό (οδηγοί, δάσκαλοι,  οικιακοί βοηθοί, κλπ.)

– Διατροφή λόγω διαζυγίου

– Βεβαιώσεις αναπηρίας 67% και πάνω σε περιπτώσεις αναπηρίας

– Κατάσταση προστατευόμενων μελών της οικογένειας :

α) ΑΜΚΑ τέκνων, ημερομηνία γέννησης, σχολείο φοίτησης & ΑΦΜ εάν έχουν

β) άτομα με αναπηρία άνω του 67% & ΑΦΜ αυτών αν είναι προστατευόμενα μέλη

γ) συγγενείς και τρίτα πρόσωπα που κατοικούν μαζί & ΑΦΜ αυτών

– Κέρδη από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης εντός και εκτός χρηματιστηρίου

– Βεβαίωση μερισμάτων προ φόρου ημεδαπής διπλογραφικά βιβλία (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)

– Βεβαίωση μερισμάτων προ φόρου ημεδαπής απλογραφικά βιβλία (ΟΕ, ΕΕ)

– Βεβαίωση μερισμάτων προ φόρου αλλοδαπής

– Τόκοι ημεδαπής & αλλοδαπής προ φόρου

– Δικαιώματα (royalties) προ φόρου ημεδαπής & αλλοδαπής

– Αγορές – πωλήσεις αυτοκινήτων, σκαφών & λοιπών μεταφορικών μέσων

– Βεβαίωση κατάστασης πληρωμών τόκων & κεφαλαίου παντός είδους δανείου (καταναλωτικά, στεγαστικά κλπ.)

– Δαπάνες που καταβλήθηκαν για αγορά :

α) αυτοκινήτων & σκαφών

β) επιχειρήσεων (εταιρικών μεριδίων, μετοχών κλπ.)

γ) ακινήτων

δ) κινητών πραγμάτων άνω των 10.000€

– Κατάσταση για τυχόν επιδόματα ανεργίας κλπ.

– Εάν ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα και το 75% των εσόδων σας προέρχεται από ένα ΑΦΜ (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ενημερώστε μας για το συγκεκριμένο ΑΦΜ

-Ιατρικές δαπάνες

 

Αλλαγές – τακτοποιήσεις αυθαιρέτων : Υπάρχει αλλαγή στα δεδομένα με τα αυθαίρετα και τις τακτοποιήσεις. Πρέπει πλέον να δηλωθούν και στο Ε9 οι αλλαγές – τακτοποιήσεις που έχουν γίνει σε ακίνητα. Οπότε χρειαζόμαστε αναλυτικά να αναφέρετε σε έγγραφο σας τα ακίνητα που έχουν γίνει αλλαγές – τακτοποιήσεις και τα κανονικά τετραγωνικά πλέον, όπως και τις αλλαγές χρήσης κλπ. Ο νόμος ζητάει να δηλώνονται τα ακίνητα στην πραγματική τους κατάσταση ανεξάρτητα αν έχουν τακτοποιηθεί ή όχι.

Εξακολουθούν να χρειάζονται υπεύθυνες δηλώσεις με ΑΦΜ πωλητή και αγοραστή για αγορά ή πώληση ΕΙΧ, καθώς επίσης και η νέα άδεια κυκλοφορίας σε περίπτωση αγοράς. Σε περίπτωση αγοράς νέου ΕΙΧ χρειάζεται παραστατικό αγοράς.

Φωτοτυπία λογαριασμών τράπεζας και των δύο συζύγων όπου το ΙΒΑΝ και η τράπεζα φαίνονται ευκρινώς, διότι σε περίπτωση επιστροφής φόρου τα χρήματα θα κατατεθούν κατευθείαν στην τράπεζα του δικαιούχου.

 

Πολλά από τα ανωτέρω στοιχεία υπάρχουν ήδη στο αρχείο του γραφείου μας και θα χρησιμοποιηθούν από το περυσινό αρχείο. Γίνεται προσπάθεια για επικαιροποίηση των στοιχείων κάθε χρόνο για την πρόληψη λαθών και παραλείψεων. Επίσης κάθε χρόνο γίνονται αλλαγές στα έντυπα και χρειάζονται και επιπλέον στοιχεία.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο του γραφείου μας 2107249250 ή στα e-mails [email protected] [email protected]

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους
aegean-consulting-article-stocks-20240402
Ελληνικές Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) - Χωρίς Φόρο τα Κέρδη από Μεταβιβάσεις Μετοχών