Ενφια και συμπληρωματικός φόρος

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε συσσώρευση ακίνητης περιουσίας σε φυσικά πρόσωπα, θα φορολογείται αρκετά ώστε να δημιουργηθεί και το αντικίνητρο για συσσώρευση πλούτου σε ακίνητη περιουσία. Σκοπός του κράτους είναι η επένδυση των χρημάτων σε περιουσιακά στοιχεία που αποφέρουν εισοδήματα, ώστε να παράγεται εισόδημα και να φορολογείται το εισόδημα. Η υψηλή φορολογία των ακινήτων θέλει να οδηγήσει στην εκποίηση όσων ακινήτων δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά ή δεν παράγουν εισόδημα, με σκοπό τα χρήματα που θα προκύψουν από την πώληση είτε να αποταμιευτούν σε τράπεζες, είτε να επενδυθούν σε επιχειρήσεις.

Μην ξεχνάμε ότι άλλωστε ότι σε περιπτώσεις ακινήτων που είναι ιδιοκτησία νομικών προσώπων και τα εκμεταλλεύονται η φορολογία στα ακίνητα αυτά είναι ιδιαίτερα χαμηλή συγκριτικά με την φορολογία που υπάρχει στα φυσικά πρόσωπα.

Ακολουθεί η νέα κλίμακα Συμπληρωματικού φόρου ακινήτων φυσικών προσώπων.

“2. http://www.forin.gr/laws/law/3506/nomos-4410-2016/codifies Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων http://www.forin.gr/laws/law/3103/eniaios-foros-idiokthsias-akinhtwn-kai-alles-diatakseis#!/?article=1&paragraph=2&bn=1 της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)

Συντελεστής
0,01 – 200.000
0,00%

200.000,01 – 250.000
0,10%

250.000,01 – 300.000
0,15%

300.000,01 – 400.000
0,30%

400.000,01 – 500.000
0,50%

500.000,01 – 600.000
0,60%

600.000,01 – 700.000
0,80%

700.000,01 – 800.000
0,90%

800.000,01 – 900.000
1,00%

900.000,01 – 1.000.000
1,05%

1.000.000,01 – 2.000.000
1,10%

Υπερβάλλον
1,15%

Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.”

“Ειδικά, για το έτος 2016, στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού” http://www.forin.gr/laws/law/3506/nomos-4410-2016/codifies

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους