Εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας

Αναλυτική αναγραφή στο εκκαθαριστικό σημείωμα των πρόσθετων αποδοχών για υπερεργασία , υπερωρία, εργασία τις Κυριακές , τη νύχτα, εκτός έδρας κλπ

O εργοδότης, κατά την πληρωμή του μισθού και τη χορήγηση του εκκαθαριστικού σημειώματος , έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον εργαζόμενο να υπογράψει εξοφλητική απόδειξη . Η εν λόγω απόδειξη πρέπει να είναι αναλυτική, να αναφέρει δηλαδή τα επιμέρους ποσά που απαρτίζουν τις καταβληθείσες αποδοχές του εργαζομένου, καθώς επίσης και τις αιτίες καταβολής τους. Αντιθέτως, η εξοφλητική απόδειξη που δεν είναι αναλυτική, δεν καθορίζει δηλαδή τις οφειλόμενες και τις τελικά καταβληθείσες αποδοχές του εργαζομένου, είναι αόριστη και δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο. Κατά συνέπεια όταν στα εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας αναγράφεται μόνο το συνολικό ποσό που καταβάλλεται κάθε μήνα συλλήβδην για “εκτός έδρας, Κυριακές, γιορτές, υπερωρίες και νυχτερινή εργασία “, χωρίς να διαλαμβάνονται τα επί μέρους ποσά που καταβλήθηκαν για κάθε αιτία χωριστά, ειδικότερα δε τα συγκεκριμένα ποσά που καταβλήθηκαν για υπερεργασία και για υπερωριακή απασχόληση, ώστε με τον τρόπο αυτό να είναι εφικτός ο δικαστικός έλεγχος και από τις αποδείξεις αυτές καθώς από κανένα άλλο πειστικό στοιχείο δεν προκύπτει η εξόφληση των απαιτήσεων του εργαζομένου για τις παραπάνω αιτίες τα εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας νοούνται εν προκειμένω ως αόριστα και μη αποδεικνύοντα την καταβολή στο μισθωτό των πρόσθετων αυτών αποδοχών με αποτέλεσμα να μη λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο . Συνεπώς μια αόριστη έγγραφη δήλωση του εργαζόμενου στην οποία αναφέρεται ότι του έχει καταβληθεί το σύνολο των μισθολογικών του απαιτήσεων από τον εργοδότη και ότι δεν διατηρεί καμία άλλη αξίωση έναντι αυτού, που όμως δεν αναφέρει συγκεκριμένα ανάλυση του ποσού καταβολής για κάθε αιτία, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεικτικό εξόφλησης έστω και αν γίνεται απλή αναφορά του εν λόγω ποσού….

 

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023