Εκδόθηκε η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά στα δάνεια με Ελβετικό Φράγκο

Εκδόθηκε η με αριθ. 663/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά στα δάνεια με Ελβετικό Φράγκο. Σύμφωνα με αυτήν, δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας ο γενικός όρος δανειακής σύμβασης που προβλέπει ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την τράπεζα, είτε στο νόμισμα της χορήγησης του δανείου, δηλαδή σε ελβετικό φράγκο (CHF), είτε σε ευρώ, με βάση την ισοτιμία κατά την ημέρα της καταβολής. Η σύμβαση δανείου σε ελβετικό φράγκο δεν νοείται ως δανειακή σύμβαση με ρήτρα ξένου νομίσματος ή συναλλάγματος, ούτεπροσλαμβάνει χαρακτήρα επενδυτικής υπηρεσίας.

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της απόφασης

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ