ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΣΗΜΑΤΟΣ

Η ενασχόληση με συγκεκριμένα πεδία επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, προυποθέτουν την έκδοση της απαιτούμενης διοικητικής άδειας ή σήματος που πιστοποιούν τη νόμιμη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, η άδεια μουσικών οργάνων, το σήμα ΕΟΤ, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιατρικής εταιρείας, η αδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΤΕΟ ή συνεργείου και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης παρασκευής προιόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης περί της απλοποίησης των διαδικασιών, η υποβολή της προσήκουσας αίτησης και πλήρους φακέλου που να κατατείνουν στην έκδοση της απαιτούμενης άδειες χαρακτηρίζονται ακόμα από την περιπλοκότητά τους.

Προς αποφυγή απώλειας χρόνου και χρήματος από πλευράς του επιχειρηματία, μπορούμε να αναλάβουμε την υλοποίηση της διαδικασίας και να φέρουμε το έργο εις πέρας.

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.