Εισφορά ακινήτου, σκαφών και άλλων περιουσιακών στοιχείων σε ΙΚΕ – ΑΕ – ΝΕΠΑ

Κατά την σύσταση ΙΚΕ – ΑΕ – ΝΕΠΑ αρκετές φορές συναντάμε κάποιον από τους εταίρους – μετόχους να θέλουν να εισφέρουν περιουσιακά στοιχεία, συνήθως ακίνητα ή σκάφος, αντί μετρητών (εισφορές σε είδος). Στην περίπτωση εισφορών σε είδος είτε ακινήτων, είτε σκαφών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων απαιτείται έκθεση αποτίμησης της εμπορικής αξίας τους. Η Aegean Consulting αναλαμβάνει πλήρως να ολοκληρώσει την έκθεση εκτίμησης της αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την εισφορά τους σε ΙΚΕ – ΑΕ – ΝΕΠΑ.

Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και σε περιπτώσεις εισφοράς ακινήτου, σκαφών ή λοιπών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την αύξηση του εταιρικού – μετοχικού κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις εισφοράς περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την αύξηση κεφαλαίου επιβάλλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων στην αξία όπως προσδιορίζεται από την έκθεση αποτίμησης.

Η εισφορά ακινήτων στο κεφάλαιο ΙΚΕ – ΑΕ – ΝΕΠΑ γίνεται υποχρεωτικά με την σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου αφού προηγουμένως έχει καταβληθεί φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3%, ο οποίος φόρος επίσης υπολογίζεται πάνω στην αξία του ακινήτου όπως προσδιορίζεται από την έκθεση αποτίμησης, που συνήθως είναι υψηλότερη από την αντικειμενική αξία.

Επίσης για την εισφορά ακινήτων πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε μεταβίβαση ακινήτου, κάτι που συνεπάγεται πως το ακίνητο πρέπει να είναι πλήρως τακτοποιημένο και να υπάρχει πλήρης φάκελος για το ακίνητο που πρόκειται να εισφερθεί (ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου κλπ).

 

 

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

 

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους