ΕΦΚΑ – Εξαίρεση εταίρων ΙΚΕ

Από το Δημήτρη Πιπέρακη και το Χρήστο Τριανταφυλλόπουλο.

Με τη με αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ’/619/15 απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ, επιβεβαιώθηκε με τον επισημότερο τρόπο η εγκυρότητα της ερμηνείας που δώσαμε κατά το χρόνο ψήφισης του νομοσχεδίου, αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από μέλη – εταίρους Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.).

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 5 αυτής, οι εταίροι – μέλη Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Μοναδική εξαίρεση ο διαχειριστής της ΙΚΕ που υπέχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στην περίπτωση μάλιστα που ο διαχειριστής της ΙΚΕ τυγχάνει και μέλος αυτής, υπέχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών κατά τις προβλέψεις των εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, μόνο για το εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης (πχ αμοιβή διαχείρισης) και όχι για το εισόδημα που προκύπτει από μόνη την ιδιότητά του ως εταίρου (πχ μέρισμα εκ της διανομής κερδών).

Οι παραπάνω προβλέψεις δεν αφορούν τις μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ