Δράση “Πράσινη Επένδυση”

Δράση “Πράσινη Επένδυση”

Προκηρύχθηκε η «Δράση Πράσινη Επένδυση», σας προωθούμε σύντομο υλικό για την ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ που είναι έως 200.000€ & τον ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ έως 1 εκ. €

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

  • Η επιχορήγηση είναι 40% συνολικά  ή 50%  όταν υπάρχουν δαπάνες GREEN σε ποσοστό 20% και άνω (αμιγώς, όχι κτιριακά, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί). Εάν η επένδυση είναι π.χ. 60.000€ οι δαπάνες GREEN θα είναι €12.000. Τα ηλεκτρικά οχήματα θα είναι van – επαγγελματικής χρήσης.
  • Το πρόγραμμα παρέχει ποσοστό 7% στο ύψος της επένδυσης ΕΠΙΠΛΕΟΝ προς επιχορήγηση, χωρίς μελλοντική τεκμηρίωση.
  • Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ίδιας συμμετοχής, παρά μόνο μετά τις εξοφλήσεις σε αίτημα πληρωμής στο χρόνο υλοποίησης.

Δαπάνες που μπορείτε να αιτηθείτε προς ενίσχυση:

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΠΟΣΟΣΤΑ/ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΑ
Κτιριακές και λοιπές λοιπές εγκαταστάσειςέως 40%
Μηχανήματα-Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός (2)
Λοιπός εξοπλισμός (π.χ. Επιπλα γραφείου , συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας κλπ  (2)έως 5% της κατηγ. 2
Εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακή απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας GREEN (κλιματιστικά ΑΑ, αντλίες θερμότητας κλπ)έως 50%
Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας GREENέως 50%
Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (νετ μενετερινγ) GREENέως 50%
Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντωνέως 10%
Πιστοποίηση και συμμόρφωση υπηρεσιών & διαδικασιώνέως 10%
Πνευματική ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες-Μεταφορά τεχνογνωσίαςέως 10%
Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας-Ετικέτας-Brandingέως 5%
Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειαςέως 20.000
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςέως 10%
Τεχνικές μελέτες απαιτητήτως συνδεόμενες με δαπάνες κτιριακών, μηχανημάτων & εξοπλισμού GREENέως 10%
Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίουέως 4%
Ηλεκτρικά οχήματα (GREEN)έως 50.000€
Μισθολογικό κόστοςμέχρι 45.000
Εμμεσες δαπάνες  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΘΑ ΜΠΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙ7% επί των επιλέξιμων άμεσων άμεσων δαπανων

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

  • Η επιχορήγηση είναι 40% συνολικά  ή 50%  όταν υπάρχουν δαπάνες GREEN σε ποσοστό 20% και άνω (αμιγώς, όχι κτιριακά, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί). Εάν η επένδυση είναι π.χ. 60.000€ οι δαπάνες GREE N θα είναι €12.000. Τα ηλεκτρικά οχήματα θα είναι van – επαγγελματικής χρήσης.
  • Απαιτείται τεκμηρίωση ίδιας συμμετοχής
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣde miminis 1407 ΠΟΣΟΣΤΑ/ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΑΓΑΚ 651
Κτιριακές και λοιπές λοιπές εγκαταστάσειςέως 40%έως 40%
Μηχανήματα-Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός (2)Εως 100%από 20%-100%
Λοιπός εξοπλισμός (2)έως 5% της κατηγ. 2έως 5%
Εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακή απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας GREENέως 50%έως 50%
Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας GREENέως 50%έως 50%
Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (νετ μενετερινγ) GREENέως 50%έως 50%
Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντωνέως 10%έως 10% και 50,000€
Πιστοποίηση και συμμόρφωση υπηρεσιών & διαδικασιώνέως 10%έως 10% και 50,000€
Πνευματική ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες-Μεταφορά τεχνογνωσίαςέως 10%έως 10% και 50,000€
Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας-Ετικέτας-Brandingέως 5%έως 5%
Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειαςέως 20.000ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςέως 10%έως 10%
Τεχνικές μελέτες απαιτητήτως συνδεόμενες με δαπάνες κτιριακών, μηχανημάτων & εξοπλισμού GREENέως 10%έως 10% και έως 80.000€
Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίουέως 4% ΚΑΙ ΜΈΧΡΙ 10.000έως 4% και έως 25.000€
Ηλεκτρικά οχήματα (GREEN)έως 50.000€έως 25% και έως 100.000€
Μισθολογικό κόστοςΑΠΌ 20% ΚΑΙ ΜΈΧΡΙ 45.000ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
Εμμεσες δαπάνες7% επί των επιλέξιμων άμεσων άμεσων δαπανων (ΆΡΘΡΟ 54 1060/2021, ΆΡΘΡΟ 26)ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ