Δράση “Πράσινη Επένδυση”

Προκηρύχθηκε η «Δράση Πράσινη Επένδυση», σας προωθούμε σύντομο υλικό για την ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ που είναι έως 200.000€ & τον ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ έως 1 εκ. €

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

  • Η επιχορήγηση είναι 40% συνολικά  ή 50%  όταν υπάρχουν δαπάνες GREEN σε ποσοστό 20% και άνω (αμιγώς, όχι κτιριακά, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί). Εάν η επένδυση είναι π.χ. 60.000€ οι δαπάνες GREEN θα είναι €12.000. Τα ηλεκτρικά οχήματα θα είναι van – επαγγελματικής χρήσης.
  • Το πρόγραμμα παρέχει ποσοστό 7% στο ύψος της επένδυσης ΕΠΙΠΛΕΟΝ προς επιχορήγηση, χωρίς μελλοντική τεκμηρίωση.
  • Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ίδιας συμμετοχής, παρά μόνο μετά τις εξοφλήσεις σε αίτημα πληρωμής στο χρόνο υλοποίησης.

Δαπάνες που μπορείτε να αιτηθείτε προς ενίσχυση:

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ/ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΑ
Κτιριακές και λοιπές λοιπές εγκαταστάσεις έως 40%
Μηχανήματα-Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός (2)
Λοιπός εξοπλισμός (π.χ. Επιπλα γραφείου , συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας κλπ  (2) έως 5% της κατηγ. 2
Εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακή απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας GREEN (κλιματιστικά ΑΑ, αντλίες θερμότητας κλπ) έως 50%
Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας GREEN έως 50%
Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (νετ μενετερινγ) GREEN έως 50%
Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων έως 10%
Πιστοποίηση και συμμόρφωση υπηρεσιών & διαδικασιών έως 10%
Πνευματική ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες-Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 10%
Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας-Ετικέτας-Branding έως 5%
Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας έως 20.000
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 10%
Τεχνικές μελέτες απαιτητήτως συνδεόμενες με δαπάνες κτιριακών, μηχανημάτων & εξοπλισμού GREEN έως 10%
Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου έως 4%
Ηλεκτρικά οχήματα (GREEN) έως 50.000€
Μισθολογικό κόστος μέχρι 45.000
Εμμεσες δαπάνες  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΘΑ ΜΠΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙ 7% επί των επιλέξιμων άμεσων άμεσων δαπανων

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

  • Η επιχορήγηση είναι 40% συνολικά  ή 50%  όταν υπάρχουν δαπάνες GREEN σε ποσοστό 20% και άνω (αμιγώς, όχι κτιριακά, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί). Εάν η επένδυση είναι π.χ. 60.000€ οι δαπάνες GREE N θα είναι €12.000. Τα ηλεκτρικά οχήματα θα είναι van – επαγγελματικής χρήσης.
  • Απαιτείται τεκμηρίωση ίδιας συμμετοχής
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ de miminis 1407 ΠΟΣΟΣΤΑ/ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΓΑΚ 651
Κτιριακές και λοιπές λοιπές εγκαταστάσεις έως 40% έως 40%
Μηχανήματα-Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός (2) Εως 100% από 20%-100%
Λοιπός εξοπλισμός (2) έως 5% της κατηγ. 2 έως 5%
Εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακή απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας GREEN έως 50% έως 50%
Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας GREEN έως 50% έως 50%
Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (νετ μενετερινγ) GREEN έως 50% έως 50%
Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων έως 10% έως 10% και 50,000€
Πιστοποίηση και συμμόρφωση υπηρεσιών & διαδικασιών έως 10% έως 10% και 50,000€
Πνευματική ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες-Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 10% έως 10% και 50,000€
Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας-Ετικέτας-Branding έως 5% έως 5%
Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας έως 20.000 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 10% έως 10%
Τεχνικές μελέτες απαιτητήτως συνδεόμενες με δαπάνες κτιριακών, μηχανημάτων & εξοπλισμού GREEN έως 10% έως 10% και έως 80.000€
Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου έως 4% ΚΑΙ ΜΈΧΡΙ 10.000 έως 4% και έως 25.000€
Ηλεκτρικά οχήματα (GREEN) έως 50.000€ έως 25% και έως 100.000€
Μισθολογικό κόστος ΑΠΌ 20% ΚΑΙ ΜΈΧΡΙ 45.000 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
Εμμεσες δαπάνες 7% επί των επιλέξιμων άμεσων άμεσων δαπανων (ΆΡΘΡΟ 54 1060/2021, ΆΡΘΡΟ 26) ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους