Δράση ΕΣΠΑ για Νότιο Αιγαίο

Σκοπός της δράσης είναι:

 • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης
 • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο
 • Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών
 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
 • Υπό σύσταση Επιχειρήσεις

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» :

 • Αγροδιατροφή (όχι αλιεία και πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων)
 • Τουρισμός της εμπειρίας
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Προϋπολογισμός:

 • Προϋπολογισμός Δράσης 4.000.000
 • Μέγιστος Προϋπολογισμός ανά Έργο: 100.000
 • Ελάχιστος Προϋπολογισμός ανά Έργο: 25.000 για υπό σύσταση / νέες χωρίς διανομή κερδών, 50.000 για υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Επιδότηση: 75% (100% για δαπάνες μισθολογικού κόστους μόνο)

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων & εξοπλισμού
 • Λογισμικά & υπηρεσίες λογισμικού
 • Προμήθεια επαγγελματικού οχήματος
 • Εξοπλισμός επιχείρησης
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
 • Εκπαίδευση προσωπικού / εταίρου
 • Δαπάνες προβολής – προώθησης – δικτύωσης
 • Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης επενδυτικού σχεδίου
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης
 • Προμήθεια αναλώσιμων & πρώτων υλών
 • Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή / και πιστοποίησης πρωτότυπου προϊόντος / υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας

Χρονοδιάγραμμα:

 • Έναρξη:02.2022
 • Λήξη: 14.04.2022

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ