Δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχεία – αυτοπαραδόσεις – καταβολή ΦΠΑ

Στην συγκεκριμένη προσφυγή στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) έχουμε την περίπτωση ξενοδοχείου το οποίο παραχωρούσε δωρεάν δωμάτια και υπηρεσίες δωρεάν διαμονής αποκλειστικά σε συνεργάτες της (επαγγελματίες-πράκτορες), στα πλαίσια συμβατικών σχέσεων με αυτούς και με σκοπό τον έλεγχο και την πιστοποίηση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να προβούν σε αντίστοιχες προτάσεις σε υποψήφιους πελάτες για την επιλογή του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Ήτοι, οι εν λόγω πράξεις συνιστούν μέσο ευόδωσης του εταιρικού σκοπού της προσφεύγουσας, δεδομένου ότι αποβλέπουν στην προώθηση των εργασιών της και συμβάλλουν άμεσα και καθοριστικά στη διενέργεια φορολογητέων πράξεων. Η διοίκηση όμως απέρριψε τον ισχυρισμό και δεν δέχθηκε όπως προβλέπει ο νόμος τις δαπάνες φιλοξενίας, ανεξαρτήτως σκοπού ή προσώπων που φιλοξενούνται, συνεπώς θεώρησε την παροχή δωρεάν διαμονής ως φορολογητέα πράξη και μάλιστα στην αξία που τιμολογείται το δωμάτιο.

Ως “κανονική αξία”, θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες θα έπρεπε να καταβάλει κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προμηθευτή αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία.

Άρα μιλάμε για την κανονική αξία διανυκτέρευσης όπως έχουμε τονίσει κι εμείς.

Ο έλεγχος, προκειμένου να εξακριβώσει την ορθότητα του υπολογισμού των δωρεάν διανυκτερεύσεων, αναζήτησε τη μέση τιμή διανυκτέρευσης που χρέωνε η επιχείρηση ανά μήνα, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα τηρηθέντα βιβλία, για τις διανυκτερεύσεις που τιμολογήθηκαν κανονικά και σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, στο υπό εξέταση φορολογικό έτος. Παράλληλα, προσδιόρισε τον αριθμό των δωρεάν διανυκτερεύσεων, αφαιρώντας τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που τιμολογήθηκαν από τον συνολικό αριθμό των διανυκτερεύσεων, όπως τα τελευταία προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία που τηρεί η επιχείρηση.
Κατόπιν, ο έλεγχος προέβη στον προσδιορισμό της αξίας των δωρεάν διαμονών στο ξενοδοχείο, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό τους με τη μέση τιμή διανυκτέρευσης.

Εδώ επίσης να τονίσουμε ότι υπάρχει απόφαση της ΔΕΔ του 2021 που μας δείχνει τον τρόπο που υπολογίζουμε την αξία πάνω στην οποία θα υπολογιστεί ο ΦΠΑ σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν διάθεσης υπηρεσιών ξενοδοχείου. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε εύκολα διαφορετικούς ισχυρισμούς.

Καταλήγοντας να πούμε λοιπόν ότι όταν παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχείο, η αξία που πρέπει να εκδοθεί το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης και να πληρωθεί ο ΦΠΑ είναι η κανονική αξία διανυκτέρευσης, διαφορετικά σε περίπτωση ελέγχου θα μας καταλογιστούν διαφορές και προσαυξήσεις

http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/ded/2021/2339_en_ath/

 

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ