Δυτική Αττική – Αποζημιώσεις πληγέντων

Με αφορμή την τραγωδία που έλαβε χώρα στη Δυτική Αττική και ιδίως στην περιοχή της Μάνδρας, δημοσιεύθηκε το πόρισμα της Επιθεωρήτριας της Δημόσιας Διοίκησης, του οποίου το περιεχόμενο αναμένουμε να πληροφορηθούμε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου, έχουν αναγνωρισθεί ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις ποικίλων οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το δράμα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και των συγγενών των θυμάτων, δεν έχει έως και σήμερα τύχει της απαραίτητης προσοχής και φροντίδας από την επίσημη πολιτεία. Για ακόμα μια φορά, συμπολίτες μας θα πρέπει να αναζητήσουν την ικανοποίηση των αξιώσεών τους έναντι των φορέων του Δημοσίου αλλά και ιδιωτών στα αρμόδια Δικαστήρια.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να εκπροσωπήσει ευπρόσωπα ομάδες συμπολιτών μας, επιχειρήσεις, σωματεία και λοιπές οργανώσεις που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και από τις πράξεις και παραλείψεις της πολιτείας, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων δια καταθέσεως ατομικών ή ομαδικών αγωγών και δια κάθε άλλης εξωδικαστικής ή δικαστικής ενέργειας που τυχόν θα απαιτηθεί.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ