Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ με τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19

1. Αναστολή ΦΠΑ – Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών – Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Για όλα αυτά αναμένεται απόφαση για ποιες περιπτώσεις – περιοχές θα ισχύσουν.
2. Αναστέλλεται η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, αλλαγές ωραρίου, χρόνου εργασίας, υπερεργασία, υπερωρία. Θα δηλωθούν όλες οι αλλαγές μαζί μέχρι τις 10/04/2020
3. Ο εργοδότης δύναται με απόφαση του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.
4. Οι γονείς εργαζόμενοι, δύνανται να κάνουν χρήση άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ΄ελάχιστον τεσσάρων (4) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι κάνουν χρήση και μίας (1) ημέρας κανονική άδεια. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί από σήμερα 12/03/2020 ως 10/04/2020. Από τις ημέρες αδείας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον εργοδότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τα γραφεία μας.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους