Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ για δαπάνες σε ακίνητα τρίτων.

Σε συνέχεια της σημαντικής απόφασης του ΣτΕ (1108/2021), η ΔΕΔ Θεσσαλονίκης με την σειρά της αναγνωρίζει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αναλογεί στις δαπάνες κατασκευής σε ακίνητα τρίτων, ανεξάρτητα από την διάρκεια της μισθωτικής σχέσης.

Εν προκειμένω η ΔΕΔ έλαβε υπόψη της το σκεπτικό του ΣτΕ με το οποίο αντίστοιχα κρίθηκε ότι υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβάρυνε τις δαπάνες για εγκαταστάσεις και βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα τρίτων παρά το γεγονός ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια είχαν διάρκεια μικρότερη των εννέα ετών. Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ βασίστηκε σε προηγούμενη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-98/07), που διευκρίνισε ότι η δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να ορίζουν την έννοια των επενδυτικών αγαθών αφορά αποκλειστικά και μόνο τον διακανονισμό των εκπτώσεων και, άρα, δεν θίγει την διάταξη που προβλέπει το δικαίωμα έκπτωσης.

Άλλωστε το δικαίωμα των υποκειμένων στον φόρο να εκπίπτουν τον Φ.Π.Α. των εισροών τους συνιστά θεμελιώδη αρχή του κοινού συστήματος Φ.Π.Α. και δεν μπορεί, καταρχήν, να περιορίζεται. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΔ, αναφερόμενη στην προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ αναγνώρισε προς έκπτωση το ποσό του φόρου με το οποίο επιβαρύνθηκαν οι δαπάνες της προσφεύγουσας ανεξάρτητα από τη διάρκεια της μισθωτικής της σχέσης (ΔΕΔ Θ 3615/2021). Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ως εξόχως σημαντική, καθώς φαίνεται ότι επιλύεται ένα ζήτημα που διαχρονικά επιβάρυνε τους φορολογούμενους οι οποίοι επωμίζονταν ως κόστος τον ΦΠΑ που αναλογούσε σε δαπάνες τους σε ακίνητα τρίτων, τα οποία μίσθωναν για λιγότερο από εννέα έτη.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023