Διευθυντικά Στελέχη – Προϋποθέσεις ώστε να είναι ελεύθερα ωραρίου

Η εργατική νομοθεσία προβλέπει την ύπαρξη διευθυντικών στελεχών στις επιχειρήσεις που τις περισσότερες φορές διαθέτουν εμπειρία, προσόντα, πιθανόν σημαντική προϋπηρεσία και έχουν σίγουρα περισσότερες εξουσίες σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Για τους εργαζόμενους αυτούς ισχύει ειδικό καθεστώς ως προς τους όρους εργασίας, ειδικά σε ότι αφορά το ωράριο εργασίας τους.

Είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη και ο ρόλος των διευθυντικών στελεχών σε μια επιχείρηση καθώς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της και την εδραίωση της στον κλάδο που δραστηριοποιείται.

Η νομοθεσία προβλέπει τις προϋποθέσεις που υπάρχουν ώστε ένα στέλεχος να μπορεί να χαρακτηριστεί ως διευθυντικό κάτι το οποίο θα επιτρέπει στον ίδιο και στην επιχείρηση να έχει ευέλικτο ωράριο εργασίας και κυρίως διευρυμένο ωράριο που να μην ισχύουν οι περιορισμοί που υπάρχουν για το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων.

Κάποιος λοιπόν μπορεί να χαρακτηριστεί ως διευθυντικό στέλεχος υπό τις εξής προϋποθέσεις :

1. Ασκεί διευθυντικό δικαίωμα έναντι των λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης.
2. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
3. Είναι εκπρόσωπος της επιχείρησης.
4. Είναι μέτοχος ή εταίρος της επιχείρησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5%.
5. Είναι προϊστάμενος διεύθυνσης ή υποκαταστήματος της επιχείρησης.
6. Πρέπει να αμοίβεται με μισθό τουλάχιστον 6 φορές μεγαλύτερο από τον κατώτατο νομοθετημένο.

Όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν μπορούν να εργάζονται υπερωριακά, νύχτες, Κυριακές και γενικά εκτός του συμβατικού τους ωραρίου χωρίς να αμείβονται επιπλέον και κυρίως χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις (δήλωση υπερωριών κλπ).

Οι επιχειρήσεις που θέλουν τα διευθυντικά τους στελέχη να απολαμβάνουν τα προνόμια που προβλέπει η εργατική νομοθεσία, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στις διατυπώσεις και στον τρόπο που καταρτίζουν τις συμβάσεις εργασίας τους. Για τα διευθυντικά στελέχη υπάρχουν συμβάσεις εργασίας με ειδικούς όρους ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που έχει ένα διευθυντικό στέλεχος.

 

 

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους