Διατακτικές σίτισης στο προσωπικό δεν θεωρούνται μισθός και δεν έχουν ασφαλιστικές εισφορές

Α. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία εξαιρείται, εκτός των άλλων, η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.

Με την κατάθεση των διατάξεων του ν. 5006/2022 στη Βουλή προτεινόταν αρχικώς η τροποποίηση των διατάξεων αυτών ως ακολούθως:

  • προτεινόταν η εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία αξίας των διατακτικών σίτισης αξίας έως επτά (7) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα
  • προτεινόταν οι διατακτικές σίτισης “να είναι ονομαστικές και να ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζομένους”,

Οι διατάξεις αυτές αποσύρθηκαν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Ως εκ τούτου, υπό το πρίσμα των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι διατάξεις περί των διατακτικών σίτισης παρέμειναν ως είχαν και δεν υπάρχει καμία μεταβολή.

Β. Υπό το πρίσμα της ασφαλιστικής νομοθεσίας, σημειώνουμε ότι με το άρθρο 43 του ν. 5006/2022 θεσπίστηκαν διατάξεις διορθωμένες ως προς τα ανωτέρω και ρητά ορίζεται ότι οι διατακτικές σίτισης, υπό προϋποθέσεις (βλ. ακολούθως), δεν υπόκεινται σε κοινωνικο-ασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και αποτελούν παραγωγικές και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 5006/2022 προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022) και η παράγραφος αυτή τίθεται πλέον ως ακολούθως:

«1. Παροχές σε είδος προς εργαζομένους, οι οποίες χορηγούνται αυτούσιες εξ ελευθεριότητας του εργοδότη, δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε κοινωνικο-ασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και αποτελούν παραγωγικές και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα.

Στην έννοια των παροχών αυτών περιλαμβάνεται η χορήγηση τροφής (ελαφρύ γεύμα, γεύμα, δείπνο), κατά τη διάρκεια του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου και κατά την ώρα του διαλείμματος, ανεξάρτητα εάν ο χρόνος του διαλείμματος είναι αμειβόμενος.

Οι διατακτικές σίτισης που χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τους εργοδότες στους εργαζομένους, εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, εφόσον χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζομένους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη μέρα και ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζομένους.».

Σχετική και η Οδηγία Ο. 3333/2022.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους