Διάλειμμα εργαζομένων

Διάλειμμα εργαζομένων

Το θέμα του διαλείμματος απασχολεί αρκετές φορές τους εργοδότες διότι επηρεάζει το ωράριο εργασίας καθώς και τη χρονική στιγμή που αρχίζει η υπερεργασία ή υπερωρία του εργαζομένου.

Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις 6 ώρες ο εργαζόμενος δικαιούται διαλείμματος από την εργασία.

Το διάλειμμα που δίνεται είναι 15 λεπτά κατ’ ελάχιστο, δύναται να είναι περισσότερο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος δικαιούται να απομακρυνθεί από τη θέση εργασίας του.

Ο χρόνος διαλείμματος προσαυξάνει το ωράριο έπειτα από συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης και τη φύση της εργασίας, και αυτή η συμφωνία αποτυπώνεται στους όρους της σύμβασης εργασίας καθώς επίσης και στον πίνακα προσωπικού. Το διάλειμμα δεν μπορεί να είναι στην αρχή ή στο τέλος του ωραρίου.

Με εκτίμηση,
Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος
Chief Accounting Officer – Senior Partner