Διάλειμμα εργαζομένων

Το θέμα του διαλείμματος απασχολεί αρκετές φορές τους εργοδότες διότι επηρεάζει το ωράριο εργασίας καθώς και τη χρονική στιγμή που αρχίζει η υπερεργασία ή υπερωρία του εργαζομένου.

Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις 6 ώρες ο εργαζόμενος δικαιούται διαλείμματος από την εργασία.

Το διάλειμμα που δίνεται είναι 15 λεπτά κατ’ ελάχιστο, δύναται να είναι περισσότερο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος δικαιούται να απομακρυνθεί από τη θέση εργασίας του.

Ο χρόνος διαλείμματος προσαυξάνει το ωράριο έπειτα από συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης και τη φύση της εργασίας, και αυτή η συμφωνία αποτυπώνεται στους όρους της σύμβασης εργασίας καθώς επίσης και στον πίνακα προσωπικού. Το διάλειμμα δεν μπορεί να είναι στην αρχή ή στο τέλος του ωραρίου.

Με εκτίμηση,
Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος
Chief Accounting Officer – Senior Partner

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους