ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δια των συνεργατών μας, αναλαμβάνουμε πάσης φύσης υπηρεσίες ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων, ενώ αναλαμβάνουμε την προετοιμασία φακέλων για τη συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

website (1)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ POS-ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
site (10)
Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
site (9)
Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»