ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δια των συνεργατών μας, αναλαμβάνουμε πάσης φύσης υπηρεσίες ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων, ενώ αναλαμβάνουμε την προετοιμασία φακέλων για τη συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα.