Χρηματοδοτησεις

Δυνατότητα κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων στα πλαίσια εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, ιδιωτικές τοποθετήσεις) καθώς επίσης και αναζήτηση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων. Αναζήτηση Χρηματοδότησης μέσω Συμμετοχής Τρίτων, εξεύρεση Επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στα πλαίσια Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Δυνατότητα αναζήτησης Στρατηγικών επενδυτών

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023