Χρηματοδοτησεις

Δυνατότητα κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων στα πλαίσια εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, ιδιωτικές τοποθετήσεις) καθώς επίσης και αναζήτηση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων. Αναζήτηση Χρηματοδότησης μέσω Συμμετοχής Τρίτων, εξεύρεση Επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στα πλαίσια Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Δυνατότητα αναζήτησης Στρατηγικών επενδυτών

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους