Νέα

Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης.Συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας, επιστρέφεται:* Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν...

Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.Ενδεικτικοί Κλάδοι:* Εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή * Οικιακές...

Από 1.10.2021 η γονική παροχή ή η δωρεά μεταξύ συγγενών (συζύγων, γονέων, παιδιών και εγγονών) οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο,...

Με αφορμή τη λειτουργία από 01/10/2021 της μεταφοράς των τιμολογίων εσόδων στην ΑΑΔΕ σας ενημερώνουμε τα εξής:1. Η παραμετροποίηση του συστήματος έκδοσης τιμολογίων είναι αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας υποστήριξης του συστήματος. Επισυνάπτονται και οι οδηγίες που έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ που εξηγούν σε καθαρά τεχνικούς όρους τι πρέπει να κάνουν. 2. Εμείς σαν λογιστική εταιρεία, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα προχωρήσουμε σε ελέγχους στο σύστημα της ΑΑΔΕ ώστε να διαπιστώσουμε ότι έχουν ανεβεί όλα τα παραστατικά και έχουν χαρακτηριστεί σωστά.
Με απόφαση που ισχύει από 31.7.2020 και προβλέπεται ότι η δωρεά χρημάτων έως 150.000 ευρώ για την αγορά πρώτης κατοικίας απαλλάσσεται από τον φόρο δωρεάς ενώ τυχόν υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα της Α' κατηγορίας (γονείς-τέκνα), αντί για την αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 10% που ισχύει από το πρώτο ευρώ. Να σημειωθεί ότι λαμβάνονται υπόψη τυχόν προγενέστερες δωρεές/γονικές παροχές του ιδίου γονέα προς το ίδιο τέκνο.

Του Δημήτρη Πιπεράκη, Δικηγόρου - Διαχειριστή του δικηγορικού γραφείου "Πιπεράκης Δημήτρης & Συνεργάτες Δικηγόροι" μέλους της Aegean Consulting Group.Ξεκίνησε ήδη η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις Κυκλάδες.Όπως είναι αυτονόητο εντάσσονται μεταξύ άλλων οι Δήμοι Θήρας, Μυκόνου, Άνδρου, Ανάφης, Κέας, Κύθνου, Μήλου, Αμοργού, Νάξου και Πάρου. Η...

Ειδικότερα, οι αλλαγές που έρχονται είναι οι εξής:1. Mε την ψήφιση του νόμου ξεκινά η διαδικασία για την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, για την παρακολούθηση και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο του χρόνου εργασίας και των υπερωριών, καθώς και για την αναβάθμιση του ΕΡΓΑΝΗ. Η...

Νέα δράση, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα-...

Είναι πασίδηλο ότι η πανδημία δεν επηρέασε μόνο τις ζωές κ την υγεία των συνανθρώπων μας απανταχού της γης, αλλά επηρέασε ουσιαστικά τόσο την κοινωνική τους ζωή όσο κ την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στα πλαίσια αυτά, πολλές επιχειρήσεις έμειναν αδρανείς είτε de facto είτε de...

Είναι πασίδηλο ότι η πανδημία δεν επηρέασε μόνο τις ζωές κ την υγεία των συνανθρώπων μας απανταχού της γης, αλλά επηρέασε ουσιαστικά τόσο την κοινωνική τους ζωή όσο κ την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στα πλαίσια αυτά, πολλές επιχειρήσεις έμειναν αδρανείς είτε de facto είτε de...