Νέα

Σημαντικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία με τον Ν.5053/2023 που θα εφαρμοστούν άμεσα

Σημαντικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία με τον Ν.5053/2023 που θα εφαρμοστούν άμεσα. Παράλληλη απασχόληση : Προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται να συνάπτονται συμφωνίες ή να τίθενται ρήτρες με τις οποίες ο εργαζόμενος απαγορεύεται να παρέχει εργασία σε άλλους εργοδότες εκτός του συμφωνημένου ωραρίου. Προς διασφάλιση των εργαζομένων και προς άρση της οποιασδήποτε αμφιβολίας προβλέπεται πάντως ρητώς ότι η παράλληλη απασχόληση επιτρέπεται με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των εργαζομένων, ιδίως δε των άρθρων 162 έως 179 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου και διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης ή πολλαπλής καταβολής εισφορών ισχύουν τα προβλεπόμενα στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Διευκρινίζεται ότι για την αποφυγή καταχρηστικής

Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων

ΑΑΔΕ Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2023 Δελτίο Τύπου Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων Στην πλήρη καταγραφή των τερματικών POS που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνεται και τηρείται στην ψηφιακή πύλη myAADE Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) και ορίζεται η διαδικασία της συνεχούς επικαιροποίησής του. Συντελείται έτσι ένα αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση του εξαιρετικά σημαντικού έργου της διασύνδεσης ταμειακών συστημάτων και POS. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι το μητρώο POS να συσταθεί αυτοματοποιημένα, με βάση τις πληροφορίες που η ΑΑΔΕ θα λάβει από τους παρόχους POS, και οι επιχειρήσεις να διορθώνουν και να συμπληρώνουν την εικόνα τους, δηλώνοντας τα POS που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που θα

Αλλαγές στον Φ.Π.Α με τον νόμο 5024/2023

Φ.Π.Α σε μισθώσεις ακινήτων – Δικαίωμα επιλογής φορολόγησης και ανάκληση της επιλογής αυτής για εκμισθωτές ακινήτων Η παρούσα ανάλυση αφορά τις νέες διατάξεις που έχουν εισαχθεί με το νόμο 5024/2023 σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στις μισθώσεις ακινήτων. Οι κύριες αλλαγές που προκύπτουν από τις νέες διατάξεις είναι οι εξής: ### Δικαίωμα Επιλογής Φορολόγησης – Υπαγωγή στον ΦΠΑ 1. **Ευελιξία στην Υποβολή Αίτησης**: Ο εκμισθωτής μπορεί να υποβάλει αίτηση επιλογής φορολόγησης – υπαγωγή στον ΦΠΑ – είτε πριν την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου είτε οποτεδήποτε μετά την έναρξη. Αυτό αποτελεί μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες διατάξεις, όπου η αίτηση έπρεπε να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. 2. **Εφαρμογή σε Μέρος

Η ανάλωση κεφαλαίου από εισοδήματα προηγουμένων ετών. Πως μπορεί να προκαλέσει ελέγχους και τι γίνεται με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

Η ανάλωση κεφαλαίου από εισοδήματα προηγουμένων ετών. Πως μπορεί να προκαλέσει ελέγχους και τι γίνεται με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Η ανάλωση κεφαλαίου που προκύπτει από εισοδήματα προηγούμενων ετών είναι ένα ζήτημα αρκετά σημαντικό και πολύπλοκο. Όπως γνωρίζουμε πολλές φορές οι φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα, είτε επιτηδευματίες είτε όχι μπορεί να φορολογηθούν με τεκμήρια κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης. Μπορεί για παράδειγμα ένας φορολογούμενος την χρονιά για την οποία υποβάλει δήλωση να έχει χαμηλά εισοδήματα που δεν μπορούν να καλύψουν τις τεκμαρτές δαπάνες του όπως το τεκμήριο κατοικίας ή τις πραγματικές δαπάνες του όπως τα δίδακτρα του ιδιωτικού σχολείου του παιδιού του. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί εισοδήματα προηγούμενων ετών η λεγόμενη ανάλωση κεφαλαίου. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να

Ήρθαν τα Family Offices στην Ελλάδα

Θεσπίστηκαν και επίσημα πλέον στη χώρα μας, τα λεγόμενα Family Offices, ή αλλιώς Εταιρείες Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας, εταιρείες δηλαδή ειδικού σκοπού οι οποίες έχουν στόχο τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Τι ακριβώς είναι οι Εταιρείες Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΔΟΠ); Οι εταιρείες αυτές, μπορούν να λάβουν κάθε μορφής εταιρικό τύπο, ΑΕ, ΕΠΕ, Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Κοινωνία Αστικού Δικαίου κα, εκτός από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κύρια προϋπόθεση για την ίδρυση τους, είναι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, ενώ η ίδια προϋπόθεση πρέπει να πληρείται και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους. Επίσης, σημαντικός όρος είναι ότι θα πρέπει να απασχολεί στη χώρα μας προσωπικό τουλάχιστον 5

Πρόστιμα έως 10.500 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας τη βία-παρενόχληση και τις νέες γονικές άδειες

Ειδικά για την Ψηφιακή κάρτα αναφέρεται: Το χρονοδιάγραμμα (που ισχύει αυτή την στιγμή) για το Ψηφιακό Ωράριο και την Ψηφιακή κάρτα για επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και ΔΕΚΟ είναι το εξής : Απογραφή του Ωραρίου Απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες έως 31/8/2022 για Τράπεζες και Σούπερ Μάρκετ με πλήθος εργαζόμενων ανω των 250 και έως 30/11/2022 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις Δηλώσεις Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από 1/7/2022 για Τράπεζες και Σούπερ Μάρκετ με πλήθος εργαζόμενων άνω των 250 Από 01/12/2022 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις

Πλαφόν 3% στις αυξήσεις των επαγγελματικών μισθώσεων

Με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε και αφορά το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις.  Η τροπολογία – προσθήκη κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις της τροπολογίας επιτρέπεται, από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε 3%, κατά ανώτατο όριο, σε σχέση με το μίσθωμα του έτους 2021, για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων.

Παρουσίαση του βραβείου Accounting Awards 2022 στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» – Open TV

Με αφορμή την κατάκτηση του 1ου μας βραβείου, στο πλαίσιο συμμετοχής μας στα βραβεία Accounting Awards 2022, ο  Χρήστος Τριανταφυλόπουλος, Founding Partner της Aegean Consulting, παρευρέθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open TV.

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ

Η νέα Δράση ΕΣΠΑ, «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων». Εστίαση/διασκέδαση/ψυχαγωγία Γυμναστηρίων και σχολών χορού Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων Αφορά στην ενίσχυση των παραπάνω επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ, για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα: 46 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 4 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του απαιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης των επιχειρήσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ). Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

Δράση ΕΣΠΑ για Νότιο Αιγαίο

Σκοπός της δράσης είναι: Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού Σε ποιους απευθύνεται: Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Υπό σύσταση Επιχειρήσεις Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» : Αγροδιατροφή (όχι αλιεία και πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων) Τουρισμός της εμπειρίας Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Σημαντικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία με τον Ν.5053/2023 που θα εφαρμοστούν άμεσα

Σημαντικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία με τον Ν.5053/2023 που θα εφαρμοστούν άμεσα. Παράλληλη απασχόληση : Προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται να συνάπτονται συμφωνίες ή να τίθενται ρήτρες με τις οποίες ο εργαζόμενος απαγορεύεται να παρέχει εργασία σε άλλους εργοδότες εκτός του συμφωνημένου ωραρίου. Προς διασφάλιση των εργαζομένων και προς άρση της οποιασδήποτε αμφιβολίας προβλέπεται πάντως ρητώς ότι η παράλληλη απασχόληση επιτρέπεται με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των εργαζομένων, ιδίως δε των άρθρων 162 έως 179 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου και διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης ή πολλαπλής καταβολής εισφορών ισχύουν τα προβλεπόμενα στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Διευκρινίζεται ότι για την αποφυγή καταχρηστικής

Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων

ΑΑΔΕ Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2023 Δελτίο Τύπου Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων Στην πλήρη καταγραφή των τερματικών POS που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνεται και τηρείται στην ψηφιακή πύλη myAADE Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) και ορίζεται η διαδικασία της συνεχούς επικαιροποίησής του. Συντελείται έτσι ένα αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση του εξαιρετικά σημαντικού έργου της διασύνδεσης ταμειακών συστημάτων και POS. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι το μητρώο POS να συσταθεί αυτοματοποιημένα, με βάση τις πληροφορίες που η ΑΑΔΕ θα λάβει από τους παρόχους POS, και οι επιχειρήσεις να διορθώνουν και να συμπληρώνουν την εικόνα τους, δηλώνοντας τα POS που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που θα

Αλλαγές στον Φ.Π.Α με τον νόμο 5024/2023

Φ.Π.Α σε μισθώσεις ακινήτων – Δικαίωμα επιλογής φορολόγησης και ανάκληση της επιλογής αυτής για εκμισθωτές ακινήτων Η παρούσα ανάλυση αφορά τις νέες διατάξεις που έχουν εισαχθεί με το νόμο 5024/2023 σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στις μισθώσεις ακινήτων. Οι κύριες αλλαγές που προκύπτουν από τις νέες διατάξεις είναι οι εξής: ### Δικαίωμα Επιλογής Φορολόγησης – Υπαγωγή στον ΦΠΑ 1. **Ευελιξία στην Υποβολή Αίτησης**: Ο εκμισθωτής μπορεί να υποβάλει αίτηση επιλογής φορολόγησης – υπαγωγή στον ΦΠΑ – είτε πριν την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου είτε οποτεδήποτε μετά την έναρξη. Αυτό αποτελεί μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες διατάξεις, όπου η αίτηση έπρεπε να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. 2. **Εφαρμογή σε Μέρος

Η ανάλωση κεφαλαίου από εισοδήματα προηγουμένων ετών. Πως μπορεί να προκαλέσει ελέγχους και τι γίνεται με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

Η ανάλωση κεφαλαίου από εισοδήματα προηγουμένων ετών. Πως μπορεί να προκαλέσει ελέγχους και τι γίνεται με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Η ανάλωση κεφαλαίου που προκύπτει από εισοδήματα προηγούμενων ετών είναι ένα ζήτημα αρκετά σημαντικό και πολύπλοκο. Όπως γνωρίζουμε πολλές φορές οι φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα, είτε επιτηδευματίες είτε όχι μπορεί να φορολογηθούν με τεκμήρια κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης. Μπορεί για παράδειγμα ένας φορολογούμενος την χρονιά για την οποία υποβάλει δήλωση να έχει χαμηλά εισοδήματα που δεν μπορούν να καλύψουν τις τεκμαρτές δαπάνες του όπως το τεκμήριο κατοικίας ή τις πραγματικές δαπάνες του όπως τα δίδακτρα του ιδιωτικού σχολείου του παιδιού του. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί εισοδήματα προηγούμενων ετών η λεγόμενη ανάλωση κεφαλαίου. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να

Ήρθαν τα Family Offices στην Ελλάδα

Θεσπίστηκαν και επίσημα πλέον στη χώρα μας, τα λεγόμενα Family Offices, ή αλλιώς Εταιρείες Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας, εταιρείες δηλαδή ειδικού σκοπού οι οποίες έχουν στόχο τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Τι ακριβώς είναι οι Εταιρείες Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΔΟΠ); Οι εταιρείες αυτές, μπορούν να λάβουν κάθε μορφής εταιρικό τύπο, ΑΕ, ΕΠΕ, Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Κοινωνία Αστικού Δικαίου κα, εκτός από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κύρια προϋπόθεση για την ίδρυση τους, είναι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, ενώ η ίδια προϋπόθεση πρέπει να πληρείται και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους. Επίσης, σημαντικός όρος είναι ότι θα πρέπει να απασχολεί στη χώρα μας προσωπικό τουλάχιστον 5

Πρόστιμα έως 10.500 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας τη βία-παρενόχληση και τις νέες γονικές άδειες

Ειδικά για την Ψηφιακή κάρτα αναφέρεται: Το χρονοδιάγραμμα (που ισχύει αυτή την στιγμή) για το Ψηφιακό Ωράριο και την Ψηφιακή κάρτα για επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και ΔΕΚΟ είναι το εξής : Απογραφή του Ωραρίου Απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες έως 31/8/2022 για Τράπεζες και Σούπερ Μάρκετ με πλήθος εργαζόμενων ανω των 250 και έως 30/11/2022 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις Δηλώσεις Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από 1/7/2022 για Τράπεζες και Σούπερ Μάρκετ με πλήθος εργαζόμενων άνω των 250 Από 01/12/2022 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις

Πλαφόν 3% στις αυξήσεις των επαγγελματικών μισθώσεων

Με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε και αφορά το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις.  Η τροπολογία – προσθήκη κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις της τροπολογίας επιτρέπεται, από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε 3%, κατά ανώτατο όριο, σε σχέση με το μίσθωμα του έτους 2021, για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων.

Παρουσίαση του βραβείου Accounting Awards 2022 στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» – Open TV

Με αφορμή την κατάκτηση του 1ου μας βραβείου, στο πλαίσιο συμμετοχής μας στα βραβεία Accounting Awards 2022, ο  Χρήστος Τριανταφυλόπουλος, Founding Partner της Aegean Consulting, παρευρέθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open TV.

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ

Η νέα Δράση ΕΣΠΑ, «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων». Εστίαση/διασκέδαση/ψυχαγωγία Γυμναστηρίων και σχολών χορού Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων Αφορά στην ενίσχυση των παραπάνω επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ, για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα: 46 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 4 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του απαιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης των επιχειρήσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ). Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

Δράση ΕΣΠΑ για Νότιο Αιγαίο

Σκοπός της δράσης είναι: Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού Σε ποιους απευθύνεται: Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Υπό σύσταση Επιχειρήσεις Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» : Αγροδιατροφή (όχι αλιεία και πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων) Τουρισμός της εμπειρίας Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ