Λογιστικά

Με την εφαρμογή του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ A’ 201/12.12.2019) ενεργοποιείται νέα κλίμακα που ορίζει το ύψος των συνολικών ηλεκτρονικών συναλλαγών που πρέπει να διενεργούν πλέον όλοι οι φορολογούμενοι από 1/1/2020 ανάλογα με το εισόδημα τους. ...