Λογιστικά

Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού Αριθμ. ΠΟΛ. 1209 ...

Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας...

«Για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις μειώσεις του ΕΝΦΙΑ σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα επιφέρουν ήδη από τις επόμενες μέρες οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι υπηρεσίες του υπουργείου των Οικονομικών επεξεργάστηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα», αναφέρει άτυπο ενημερωτικό σημείωμα της κυβέρνησης....

Με δεδομένη πλέον την απαίτηση δήλωσης των υπερωριών (και της υπερεργασίας, που είναι η υπέρβαση του ωραρίου κατά 1 ώρα ημερησίως), παρατηρούνται έλεγχοι σε επιχειρήσεις από την επιθεώρηση εργασίας, που επιβάλλουν πρόστιμα για την απασχόληση εκτός ωραρίου και σε ημέρες ανάπαυσης (ρεπό)....