Άρθρα ενημέρωσης

Του Δημήτρη Πιπεράκη, Δικηγόρου - Διαχειριστή του δικηγορικού γραφείου "Πιπεράκης Δημήτρης & Συνεργάτες Δικηγόροι" μέλους της Aegean Consulting Group.Ξεκίνησε ήδη η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις Κυκλάδες.Όπως είναι αυτονόητο εντάσσονται μεταξύ άλλων οι Δήμοι Θήρας, Μυκόνου, Άνδρου, Ανάφης, Κέας, Κύθνου, Μήλου, Αμοργού, Νάξου και Πάρου. Η...

Νέα δράση, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα-...

Η καταβολή από την εταιρεία ασφαλίστρων για την ατομική ασφάλιση (ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα) στελεχών της, μεταξύ των οποίων του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή κ.λπ., αποτελεί παροχή σε είδος, εφόσον η συνολική αξία τους υπερβαίνει για κάθε εργαζόμενο το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό...

Πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και δη εκείνες που αποτελούν τον πυρήνα της τουριστικής βιομηχανίας (ξενοδοχεία - καταλύματα) της χώρας παλεύουν να βγουν αλώβητες από τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει ο COVID-19 και να επανέλθουν στην κανονικότητα. Εξαγγέλθηκε μάλιστα από την Πολιτεία...

Είναι πασίδηλο ότι η πανδημία δεν επηρέασε μόνο τις ζωές κ την υγεία των συνανθρώπων μας απανταχού της γης, αλλά επηρέασε ουσιαστικά τόσο την κοινωνική τους ζωή όσο κ την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στα πλαίσια αυτά, πολλές επιχειρήσεις έμειναν αδρανείς είτε de facto είτε de...

Είναι πασίδηλο ότι η πανδημία δεν επηρέασε μόνο τις ζωές κ την υγεία των συνανθρώπων μας απανταχού της γης, αλλά επηρέασε ουσιαστικά τόσο την κοινωνική τους ζωή όσο κ την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στα πλαίσια αυτά, πολλές επιχειρήσεις έμειναν αδρανείς είτε de facto είτε de...

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1050/2021 με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 3579).Αναλυτικά οι τροποποιήσεις :1) Τα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι και IV» των άρθρων 3...