Άρθρα ενημέρωσης

Σκοπός του νόμουΣτις 26 Μαΐου 2022 ψηφίστηκε ο νόμος 4935/2022 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις».Από τον νέο νόμο επιδιώκεται η παροχή φορολογικών αλλά και επιχειρηματικών κινήτρων με στόχο την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας και φυσικά την μεγέθυνση...

Με τις νέες αποφάσεις, μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2022 η περίοδος χάριτος και παρέχεται ακολούθως η δυνατότητα εξόφλησης του επιστρεπτέου ποσού σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.
Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 164/7-04-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Υπουργείου 3 «Πράσινος αγρο-τουρισμός» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164846).

Ακολουθεί αρχείο για την καθοδήγηση και συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την υποβολή των δηλώσεων χρήσης 2021.Το παρόν αρχείο είναι ευγενική προσφορά της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.)".Κατεβάστε το αρχείο....

ΦΕΚ B' 2587/25.05.2022Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με...

Σε συνέχεια της σημαντικής απόφασης του ΣτΕ (1108/2021), η ΔΕΔ Θεσσαλονίκης με την σειρά της αναγνωρίζει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αναλογεί στις δαπάνες κατασκευής σε ακίνητα τρίτων, ανεξάρτητα από την διάρκεια της μισθωτικής σχέσης.Εν προκειμένω η ΔΕΔ έλαβε υπόψη της το σκεπτικό του...

Με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε και αφορά το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις.  Η τροπολογία - προσθήκη κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών...

Η νέα Δράση ΕΣΠΑ, «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων».Εστίαση/διασκέδαση/ψυχαγωγία Γυμναστηρίων και σχολών χορού Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων Αφορά στην ενίσχυση των παραπάνω επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των...

Σκοπός της δράσης είναι:Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που...

Για τα εργαλεία χρηματοδότησης των ΜμΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης μιλά στο Finance Pro o Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος.Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια πρόκληση για τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούν να εξασφαλίσουν πόρους που θα συμβάλουν στη  βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τους;Είναι μεγάλη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες...