Χωρίς κατηγορία

Φορολογικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση ξένων επαγγελματιών και στελεχών στην Ελλάδα

Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 1. Ο φορολογούμενος -φυσικό πρόσωπο- που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται σε φορολόγηση, όπως ορίζεται στην παρ. 2, για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα κατά την έννοια της περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά : α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε

Epixeirimatikes Epiloges

Έναρξη και υποστήριξη επιχείρησης Ίδρυση Ελληνικής εταιρείας Υπηρεσίες συμβούλων Due Diligence / Έλεγχος εταιρειών Αποτιμήσεις εταιρειών

Φορολογικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση ξένων επαγγελματιών και στελεχών στην Ελλάδα

Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 1. Ο φορολογούμενος -φυσικό πρόσωπο- που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται σε φορολόγηση, όπως ορίζεται στην παρ. 2, για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα κατά την έννοια της περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά : α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε

Epixeirimatikes Epiloges

Έναρξη και υποστήριξη επιχείρησης Ίδρυση Ελληνικής εταιρείας Υπηρεσίες συμβούλων Due Diligence / Έλεγχος εταιρειών Αποτιμήσεις εταιρειών