Ενημέρωση/Συγκατάθεση Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που θέσατε υπόψη μας το βιογραφικό σας εκφράζοντας το ενδιαφέρον σας να συνεργασθείτε με την εταιρεία «AEGEAN CONSULTING» (εφεξής η «Εταιρεία»). Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος παρέχετε στην Εταιρεία μας τη συγκατάθεση σας να τηρήσουμε αρχείο και να προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται σε αυτό, προκειμένου να αξιολογήσουμε την επαγγελματική σας εμπειρία σύμφωνα με τις εργασιακές ανάγκες της Εταιρείας.

Η εταιρεία «AEGEAN CONSULTING» ενημερώνει την βάση δεδομένων των βιογραφικών σημειωμάτων της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό ζητάμε την συγκατάθεσή σας για να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη βάση δεδομένων μας για δύο (2) έτη από τη λήψη της συγκατάθεσής σας. Με τον τρόπο αυτό μας επιτρέπεται να συνεχίσουμε να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν κενές θέσεις της Εταιρείας που ανταποκρίνονται στα επαγγελματικά σας προσόντα. Η συγκατάθεση σας μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η εταιρεία μας : δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας μαζί μας εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Λυκείου 15 και Ρηγίλλης ή τηλεφωνικώς καλώντας στο 210-7249250 ή με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους
aegean-consulting-article-stocks-20240402
Ελληνικές Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) - Χωρίς Φόρο τα Κέρδη από Μεταβιβάσεις Μετοχών